VBATools

Pojedyncza wysyłka emaili

by on Jul.12, 2013, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne, Shareware i Trial

Dodatek dołączony jest do menu gotowej do wysłania wiadomości, i wysyła wiadomość do każdego z adresatów pojedynczo. Tworzy on dokładną kopię wiadomości którą otrzymuje w polu DO tylko jeden odbiorca.

Rozwiązanie jest idealne do wysyłania zawiadomień, maili okolicznościowych czy innych wiadomości informacyjnych bez przekazywania adresatów do mechanizmów webowych!

Dodatek posiada interfejs opóźniający wysyłkę o ustawiony interwał czasowy. Użytkownikowi zapewnia brak zwrócenia uwagi na wysyłkę seryjną u operatora internetowego, administratora konta. Wiadomości te będą zalegać w folderze wysyłki do czasu określonego w wygenerowanym mailu. Nie należy w tym przypadku wyłączać Outlooka do czasu zakończenia procesu wysyłania.

W obecnej, wersji zmodyfikowano interfejs odroczenia, gdzie dodano opcję daty, od której będzie realizowane przygotowanie wysyłki, a także możliwość kasowania wiadomości po wysłaniu (przeniesienie ich z folderu Wysłane do folderu Kosz):

Przy częstym użyciu tej opcji, można pokusić się o wciągnięcie kolumny, która przedstawia plan przygotowanej wysyłki:

Można tego dokonać przez PPM na obszarze nagłówka poczty “wybór pola/wszystkie pola poczty/odłóż do”

Czyli jak to działa: Wklejamy dowolną ilość adresów do pola “Do” i klikamy nową ikonkę z menu dodatku zamiast standardowej. Każdy adresat dostaje maila osobno, nie widząc innych adresatów do których kierowany jest email.

Dodatek posiada kontrolę która monitoruje czy adresat przez pomyłkę nie kliknie “wyślij” pytając czy aby nie chciał użyć wysyłania osobno jeśli w polu adresatów jest >1 odbiorca. Taki krok zabezpiecza przed pomyłkowym ujawnieniem odbiorców naszej korespondencji.

W przypadku kont IMAP często dochodzi do opóźnionej synchronizacji bieżącej poczty. W najnowszej wersji generowanie wiadomości przełącza się na tryb offline, a po zakończonej pracy online automatycznie.

Nowa wersja posiada też sprawdzenie czy wklejone adresy email nie mają duplikatów. Jeśli tak będzie, można odstąpić od wysyłki aby komuś nie zespamować skrzynki, a po wyczyszczeniu adresów (np Excelem) przystąpić do zadania ponownie.

Podpowiem że jeśli wrzucenie adresów do pola DO to ostatnia czynność, to dobrze jest kliknąć [Ctrl+k] aby wymusić rozpoznanie kontaktów, które to Outlook realizuje automatycznie, ale po jakiś 3-4 sekundach w wiadomości gotowej do wysłania.


Program nie jest korespondencją spersonalizowaną. Nie można treści, ani załączników dopasować do adresata jak rozwiązanie zwane Generatorem Maili, czy też jego prostszą formą: Redystrybucja załączników, jednakże do celów marketingowych, które to sprowadzają się do wysyłek tego samego materiału do różnych odbiorców (do każdego z osobna) nadaje się wyśmienicie. Także w świetle RODO jest to bardzo proste i skuteczne narzędzie nie pozostawiając śladów wysyłki zbiorowej.

Demo modułu “Wyślij osobno do adresatów” zostaje umieszczone dla zainteresowanych. Wersja ta jest ograniczona do wysłania 2-ch wiadomości i nie posiada opóźnionej wysyłki. Po zakupie pełnej wersji ograniczenie to zostanie ściągnięte. W przypadku problemów z instalacją można na ten czas obniżyć poziom zabezpieczeń UAC lub dodać podpis cyfrowy wydawcy. Pobrane Demo należy rozpakować i uruchomić setup.exe na wyłączonym Outlooku. 

Produkty powiązane to Imieniny kontaktów oraz Szybkie stopki jako dodatki COM do Outlooka.

Dodatek zgodny z Office >= 2013 (oraz 365) dla 32 i 64bit


Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Comments for this entry

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała