VBATools

Tag: Przenoszenie

Rozdziel maile do różnych folderów

by on Oct.29, 2018, under Oprogramowanie, Płatne

Pewna konkretna grupa w firmie podróżniczej zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych, nie rezerwacją hoteli, nie wycieczek krajoznawczych. Po prostu przyjmują zgłoszenia i wyszukują najlepsze połączenia drogą powietrzną obsługując zgłoszenia drogą email. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Przenieś po wysłaniu

by on Jan.19, 2018, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne, Shareware i Trial

Ten dodatek do przenoszenia wiadomości, działa jak reguła, reagująca zaraz po wysłaniu wiadomości.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Drivecopy – Harmonogram przenoszenia lub kopii plików

by on Sep.19, 2017, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Dodatek DriveCopy to narzędzie dla Excela, w którym użytkownik definiuje pliki jakie chce przenosić bądź kopiować do różnych lokalizacji.

Narzędzie jest dość proste. Użytkownik definiuje kolejne działania wskazując plik źródłowy określając czy działanie na mieć się wykonać jednokrotnie i czy ma zakończyć się skasowaniem źródła (przenoszenie). (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , more...

Przenoszenie ze zmianą nazwy plików

by on Sep.18, 2017, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Przenoszenie ze zmianą nazwy plików to rozwiązanie, którym zdefiniujesz pliki do przenoszenia lub skopiowania.

To iż w rozwiązaniu tym nazwy plików określane są w arkuszu Excela, to można posłużyć się formułami, które będą definiować nazwy.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , more...

Przeniesienie wiadomości z utworzeniem podfolderów

by on May.29, 2014, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Przeniesienie do podfolderów – to dodatek do MS Outlooka, tworzący podfoldery poczty przychodzącej. Realizacja tej czynności działa na bazie scenariuszy uwzględniających ograniczenia dla adresu, tematu, treści czy występowania lub nazwy załączników, skutkiem czego jest przeniesienie wiadomości do jednego z modelów tworzących podfoldery.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , more...

Zmiana nazwy pliku na datę utworzenia

by on Jun.03, 2013, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Dodatek za drobne:

Ten drobny dodatek do Excela realizuje zamianę nazw plików zapisanych na dysku, na daty ich utworzenia. Jest on dość przydatny do selekcjonowania bądź segregowania zdjęć cyfrowych. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , more...

Przenoszenie wielkich maili do archiwum

by on Mar.19, 2011, under Outlook, Porady

Archiwizacja w MS Outlook ogranicza się jedynie do czasowego określenia zakresu przenoszonych obiektów (rys1), z możliwością wyłączenia obiektów, których nie chcemy archiwizować. Operacje ta można wykonać ręcznie, jak i automatycznie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , more...

Przenoszenie wiadomości do innego folderu z warunkami

by on Sep.30, 2010, under Outlook, Porady

Jeden z angielskojęzycznych forumowiczów spytał czy jest możliwość utworzenia reguły dla poczty przychodzącej, która by przenosiła wiadomości z określonymi parametrami. Głównie chodziło o przeniesienie starszych wiadomości o określonej dacie, z folderu „Skrzynka odbiorcza” do zdefiniowanego.

Poniżej znajduje się makro, które można wywołać z poziomu przycisku i działa dla każdego folderu, w którym zostanie wywołane. Opcjonalnie oprócz spełnionych wymagań dodano adres rozpoznanie adresu nadawcy, którego proces miałby dotyczyć. (continue reading…)

Leave a Comment :, , more...

Przenoszenie wiadomości wysłanej i odebranej do wskazanego folderu

by on Jul.03, 2010, under Outlook, Porady

Poniższa procedura pomocna może być w przypadki kiedy użytkownik posiada publiczne foldery. Za jednym zamachem chce wysłać kopie wiadomości na serwer w postaci obiektu, bez nadawania konkretnego adresata.

Procedura też możne być pomocna w czynności archiwizacyjnej, realizowanej w postaci pozostawienia śladu poza elementy wysłane, bez konieczności przenoszenia elementu myszą. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Przenoszenie i budowa niestandardowych reguł Outlooka.

by on Jun.21, 2010, under Outlook, Porady

1. Przenoszenie reguł pomiędzy komputerami

Podczas przenoszenia repozytorium danych Outlooka (pliku PST) na inną jednostkę w nowej instalacji programu lub konieczność zastosowania wcześniej utworzonych reguł na komputerze w którym stosuje się pozostawianie wiadomości na serwerze (Dom – Praca) przydatne jest utworzenie tożsamych reguł. (continue reading…)

1 Comment :, , , , more...