VBATools

Tag: Archiwum

Zapis wiadomości email do PDF

by on Aug.28, 2015, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Export_wiadomosci_do_PDFTworzenie dokumentacji może być realizowane na wiele sposobów. Najczęściej jest to kopia bazy lub bezpośredni do niej eksport danych. Tym jednak razem projekt zakłada selektywny zapis, zaznaczonych lub otwartych wiadomości email do pliku PDF w wyznaczonym miejscu przechowywania. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , more...

Przenoszenie wielkich maili do archiwum

by on Mar.19, 2011, under Outlook, Porady

Archiwizacja w MS Outlook ogranicza się jedynie do czasowego określenia zakresu przenoszonych obiektów (rys1), z możliwością wyłączenia obiektów, których nie chcemy archiwizować. Operacje ta można wykonać ręcznie, jak i automatycznie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , more...

Przeniesienie wydarzeń kalendarzowych do innego folderu

by on Feb.08, 2011, under Outlook, Porady

Nawiązując do mechanizmu archiwizacji można wykonać kodem VBA podobną operację, bazując na innych elementach określonych datą utworzenia, lub modyfikacji obiektu, tematem lub innym elementem obiektu. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...