VBATools

Usuń duplikaty w komórce

by on Dec.16, 2019, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

W aplikacji Excel jest możliwość usunięcia duplikatów tekstu, które są zapisane w odrębnych komórkach, a co gdy duplikaty występują w treści komórki?

Takie powtórzenia mogą być skutkiem importu danych z plików zewnętrznych lub z specjalnego, choć niefortunnego połączenia treści, które użytkownik nie uwzględnił przed scaleniem usunięcia dubli w konwencjonalny sposób.

Oczywiście można rozscalić te dane, transponować i na nowo usuwać duble odwracając dalej tą metodą doprowadzając do połączenia, ale można inaczej!

Aby wykonać taki podział szybko i prosto, wpierw należy określić znak podziału, którym może być spacja (dotyczy każdego słowa), lub przecinek, tabulator lub jakikolwiek nietypowy znak. Interface umożliwia wybór kilku proponowanych, zapamiętywanych znaków, ale też wpisanie własnego znaku lub znaków. Jego zastosowanie może być realizowane na zaznaczonym zakresie, gdzie każda z komórek będzie odrębnie rozpatrywana.

Oto przykład, jak to wygląda w praktyce:

Powstała wersja v2 dodatku, w którym można zauważyć check w interfejsie realizujący sortowania danych A-Z wew każdej komórki.

p.s. Chcesz wyeliminować duplikaty dla całych wierszy różnych zakresów to polecam to rozwiązanie

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , ,

Leave a Reply