VBATools

Złącz teksty

by on Sep.11, 2014, under Excel, Oprogramowanie, Płatne


Dodatek za drobne:

Ten mały dodatek służy do połączenia treści zawartych w sąsiadujących ze sobą komórkach, bez stosowania formuł. Na zaznaczonym wielokolumnowym obszarze, mechanizm stosuje znak/wyraz połączenia treści komórek, jaki został obrany przez użytkownika. Połączenie następuje poziomo (wierszami), tworząc listę jednokolumnową komórek, zawierającą treść z zaznaczonego obszaru.

Połączenie może być realizowane w następujących opcjach:

  1. Dowolny znak lub wiele znaków (z wyłączeniem zastrzeżonych),
  2. Brak łącznika (połączenie treści komórek nie będzie rozdzielone żadnym znakiem),
  3. Zastosowanie następnej linii (zastosowanie LAlt+Enter aby treść komórek znajdowała się pod spodem kolejnych treści).

Opcjonalnie:

  • Dodanie znaku połączenia po obu stronach treści (przydatne w zapytaniach SQL),
  • Usunięcie nadmiarowych spacji (gdy łączone komórki zawierają spacje na początku lub na końcu, a łącznikiem jest spacja),
  • Scalenie wszystkich danych obszaru do jednej komórki (pierwszej w zaznaczonym zakresie).

W przypadku kiedy zajdzie potrzeba wykonania operacji na danych umieszczonych pionowo, wystarczy zastosować transpozycję dostępną z mechanizmu “wklej specjalnie”.

Oglądnij ten film na [YT]. Oto jak przedstawia się praca z dodatkiem:

Z czasem wzbogacona o dodatkowe parametry, które mogą być przydatne w przypadku częściowego połączenia danych. Posiada trzy elementy wyboru, którymi kieruje się w połączeniu danych z komórek:

Zawiera | Zaczyna się na | Kończy się na

Na zmianę z tą opcją, jest możliwość połączenia liczb w przedziały rozdzielone znakiem średnika. Podział następuje jeśli liczby znajdujące się w sąsiednich komórkach zaznaczonego obszaru są kolejnymi.

Podany tekst oddzielający spaja granice tych liczb np: 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 15 daje 1-3; 10-11; 15 zakładając że łącznikiem jest znak pauzy “-”

Opcja “Scalaj jeśli zawiera tekst” wyklucza jednoczesne scalenie do jednej komórki.

vbatools_koszt_60

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała