VBATools

Złącz teksty

by on Sep.11, 2014, under Excel, Oprogramowanie, Płatne


Dodatek za drobne:

Ten mały dodatek służy do połączenia treści zawartych w sąsiadujących ze sobą komórkach, bez stosowania formuł. Na zaznaczonym wielokolumnowym obszarze, mechanizm stosuje znak/wyraz połączenia treści komórek, jaki został obrany przez użytkownika. Połączenie następuje poziomo (wierszami), tworząc listę jednokolumnową komórek, zawierającą treść z zaznaczonego obszaru.

Połączenie może być realizowane w następujących opcjach:

  1. Dowolny znak lub wiele znaków (z wyłączeniem zastrzeżonych),
  2. Brak łącznika (połączenie treści komórek nie będzie rozdzielone żadnym znakiem),
  3. Zastosowanie następnej linii (zastosowanie LAlt+Enter aby treść komórek znajdowała się pod spodem kolejnych treści).

Opcjonalnie:

  • Dodanie znaku połączenia po obu stronach treści (przydatne w zapytaniach SQL),
  • Usunięcie nadmiarowych spacji (gdy łączone komórki zawierają spacje na początku lub na końcu, a łącznikiem jest spacja),
  • Scalenie wszystkich danych obszaru do jednej komórki (pierwszej w zaznaczonym zakresie).

W przypadku kiedy zajdzie potrzeba wykonania operacji na danych umieszczonych pionowo, wystarczy zastosować transpozycję dostępną z mechanizmu “wklej specjalnie”.

Oglądnij ten film na [YT]. Oto jak przedstawia się praca z dodatkiem:

Z czasem wzbogacona o dodatkowe parametry, które mogą być przydatne w przypadku częściowego połączenia danych. Posiada trzy elementy wyboru, którymi kieruje się w połączeniu danych z komórek:

Zawiera | Zaczyna się na | Kończy się na

Na zmianę z tą opcją, jest możliwość połączenia liczb w przedziały rozdzielone znakiem średnika. Podział następuje jeśli liczby znajdujące się w sąsiednich komórkach zaznaczonego obszaru są kolejnymi.

Podany tekst oddzielający spaja granice tych liczb np: 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 15 daje 1-3; 10-11; 15 zakładając że łącznikiem jest znak pauzy “-”

Opcja “Scalaj jeśli zawiera tekst” wyklucza jednoczesne scalenie do jednej komórki. Dodatek uwzględnia też widoczne komórki (reakcja na filtrowanie).

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , , ,

Leave a Reply