VBATools

Uporządkuj swoje dane

by on Jan.07, 2015, under Newsy

Uporzadkuj_dane2

Dlaczego dane powinny wyglądać spójne, dlaczego przechowywane tabele powinny mieć zapis bazodanowy i co to w ogóle oznacza?

Większość raportów może być realizowana na poziomie zgromadzonych wcześniej danych. Kolekcjonowanie ich jednak nie powinno być kontynuowane w postaci danych przetworzonych, ale danych źródłowych, czyli formy pierwotnej/nie z agregowanej jak ma to miejsce podczas prezentowania wyników.

Wszelkie raporty zawierają ograniczenia (np. grupowanie), które to albo eliminuje cześć danych po przez ich ukrycie lub wzięcie pod uwagę w wyniku bez eksponowania ich wprost. Np w raporcie okresowym z podziałem na kwartały mamy do czynienia z rekordami zawierającymi daty, ale wynik tych dat jest grupowany aby otrzymać (najczęściej sumę) z grup tych dat stanowiących okres lub kwartał. W większości rolę grupowania spełnia funkcja tabeli przestawnej. Może być to też wynik zapytania do bazy danych z serwera.

W tym pierwszym przypadku sprawa jest uproszczona, ponieważ utworzenie arkusza szczegółowego bazującego na “keszu” tabeli jest trywialne (wystarczy dwu-kliknąć na jakiejkolwiek sumie końcowej kolumn w tabeli). Dane takie magazynujemy do przyszłego wykorzystania.

Czasem jednak nie mamy takiej możliwości. Nasz raport to wszystko co mamy, a ponowny wjazd do bazy nie jest możliwy. Widok raportu to nagłówki kolumn oraz wartości zapisane w arkuszu Excela. Jak teraz przejść do danych pierwotnych skoro nie ma możliwości pozyskania źródła?

Uporzadkuj_dane

W dodatkach VBATools są 3 rozwiązania pozwalające przerobić dane tabeli na dane źródłowe.

  • Pierwszy z nich to Rozbierz dane tabeli, dzięki któremu wykonany podział na pierwotne rekordy. Wejdź na strone produktu aby oglądnąć film przedstawiający realizację celu. W niektórych przypadkach potrzebujemy jednak dane rozdzielić, ponieważ zestawienie połączyło nam elementy składowe.
  • Następny dodatek nazwany Replikator tabeli pobierze nagłówki i utworzy zapis rekordów przy podaniu znaku podziału. Utworzony tak zapis możemy poddać obróbce wiele razy wskazując jakie elementy mają być rozdzielone.
  • Trzecie rozwiązanie to  transpozycja danych, która pozwala na określenie skoku powtarzalności. Czyli nie jest to zwykła zamiana kolumny na wiersze, ale realizacja tego działania w grupach. Jego zastosowanie zapobiega “nieustannej klikologii” jakie musielibyśmy realizować aby dane rozdzielić do postaci bazy.

 

Dodatek_porzadkuj_dane

 

Wszystkie opisane pow rozwiązania mogą stanowić jeden pakiet, który zabezpieczy użytkownika oraz wspomoże Cię w procesie tworzenia nowego widoku raportu.

Pomyśl czy teraz praca z danymi nie będzie bardziej efektywna, prostsza w obróbce, co sprowadzi się do przyjemnej ich analizy.

:, , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała