VBATools

Replikator tabeli

by on Nov.04, 2014, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Replikator tabeliDodatek za drobne:

Tym dodatkiem rozszerzysz ilość rekordów zaznaczonego obszaru danych, tworząc je z podziału komórek wskazanej w interfejsie kolumny. Podział ten następuje po wyszukaniu kwantyfikatora podziału znajdującego się w komórce z kolumny.

Zastosowanie tego narzędzia może mieć miejsce gdy otrzymujemy zagregowanie dane, które chcemy rozdzielić aby np. policzyć składowe tylko niektórych pozycji. Podział możemy realizować nieskończenie wiele razy (dopóki jest sens ją powiększać).

Oto przykład takiej tabeli danych:

Replikator tabeli_przykład

Od tego to już tylko moment aby obliczyć ilości z podzielonych pól:

Replikator tabeli_przykład2

W przypadku wartości liczbowych możemy zastosować grupowanie, granice w przedziale “od-do” przy pomocy tego rozwiązania: Grupy liczb.

A jeśli chcielibyśmy przeprowadzić zabieg odwrotny, służący połączeniu danych w raport, to można wykonać to tym dodatkiem: Agregacja obszarów komórek, określając warunki połączenia dla każdej z kolumn.

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , ,

Leave a Reply