VBATools

Tag: Słownie

Na otwartej wiadomości

by on Jul.18, 2019, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Ten dodatek o dziwnie brzmiącej nazwie “Na otwartej wiadomości” służy do zwiększenia efektywności pracy w aplikacji MS Outlook. W wielu przypadkach chcąc powołać się na daną treść, przetworzyć ją ponownie w Outlooku co nie wiążę się bezpośrednio z odpowiedzią do nadawcy, musimy kopiować te dane i wklejać w nowe obiekty kilkukrotnie. Po zainstalowaniu tego rozwiązania wystarczy prawy przycisk myszy. Można za jednym zamachem utworzyć kontakty, otworzyć wiele stron internetowych, wykonać zadanie czy wpis do kalendarza jak i powołać się na konkretny tekst bez kasowania treści po kliknięciu w “Prześlij dalej”. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , , , more...

Zamień liczbę na słownie

by on Mar.24, 2014, under Oprogramowanie, Płatne, Word

Dodatek do MS Word służący wprowadzeniu lub zamianie zaznaczonej wartości na zapis słowny.

Mechanizm dodatku posiada możliwość wpisania wartości, aby została ona wprowadzona w miejsce osadzenia kursora, oraz realizuje pięć kombinacji zamian wartości, wraz z opcją pozostawienia zaznaczonej wartości. Właściwość ta sprawdza się np. w umowach sprzedaży, czy umowach cywilno-prawnych określających cenę usługi lub wartość zobowiązania, w których zachodzi potrzeba wpisania jej słownie. (continue reading…)

1 Comment :, , , , , , , , , more...

Wartości słownie

by on Feb.17, 2014, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Wartosci_slownieDodatek za drobne:

Oto następny, drobny i użyteczny dodatek, służący do zamiany wartości liczbowej na tekstową z zachowaniem rozróżnienia Liczby całkowitej, a kwoty do zapłaty (wyrażonej w walucie). Zamiana następuje po zaznaczeniu obszaru oraz wyznaczeniu elementów interfejsu. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , more...