VBATools

Tag: GSM

Synchronizuj foldery

by on Jan.14, 2017, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne, Shareware i Trial

Synchroznizacja_folderow_konfigurator Dodatek do synchronizacji realizuje uzupełnienie obiektów Outlooka w parach zdefiniowanych folderów. Kopiuje obiekty (wydarzenia, kontakty, zadania, notatki i zdarzenia dziennika) pomiędzy folderami lub uzupełnia je, w jedną ze stron. Kieruje się datą ostatniej modyfikacji obiektu rozpoczynając od okresu zdefiniowanego w interfejsie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , , , , , more...

Usunięcie pustych kontaktów

by on Oct.15, 2010, under Outlook, Porady

Niejednokrotnie po imporcie kontaktów z telefonu komórkowego czy podczas synchronizacji obiektów z dodatkami do Outlooka, stajemy się posiadaczami pustych kontaktów. Kontakt taki oprócz nazwy wyświetlanej (lub wypełnionego pola „Imię”, „Nazwisko” czy „Nazwa firmy”) nie posiada nic więcej.

Użyteczność pustego kontaktu jest żadna. Bez adresu email czy telefonu obiekt taki jest tylko śmieciem zalegającym w naszych zasobach migrując beztrosko pomiędzy naszymi bazami. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , more...

Zamiana telefonu Inny na Główny w kontaktach Outlooka

by on Aug.17, 2010, under Outlook, Porady

Prawdopodobnie po imporcie kontaktów z telefonu GSM lub innych narzędzi importujacych, możemy napotkać na problem polegający na przypisaniu numerów telefonu do kategorii “Inne” zamiast “Telefon komórkowy” czy “Główny (widoczny jako praca)”.

Jednym z rozwiązań jest export kontaktów do Excela, poprzez wbudowany mechanizm Outlooka i po przez przeniesienie danych z jednej kolumny do drugiej. Zabawa zaczyna się w tedy gdy docelowa kategoria telefonu jest już wypełniona. Kłopotliwe jest tak po prostu nadpisanie danych. Czeka nas ręczna zabawa z rekordami.

Chciałbym zaproponować proste rozwiązanie polegające na uruchomieniu procedury w VisualBasic4App, która to tylko w przypadku kiedy brak telefonu głównego a kategoria telefonu Inny posiada wpisany numer to procedura go przeniesie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...