VBATools

Metody pracy z Common Controls CC1

by on Nov.06, 2017, under Excel, Outlook, Porady, Power Point, Word

Większość z was, którzy trafili na ten web page, są dobrze zorientowani jak działają kontrolki ActiveX z zestawu Common Controls, niemniej jednak spróbuje przytoczyć realizując pokrótce na drobnych przykładach ich działanie (osobno dla każdej, z kontrolek tego zestawu). Niewykluczone, że ten przykłady ukazują je w nowym świetle.

Zacznijmy od przygotowania zestawu Toolbox, z kontrolkami. Dzięki niemu będziemy mogli łatwiej ich używać. Dobrą praktyką jest dodanie do standardowego zestawu nowej zakładki określając jej nazwę i dobierając odpowiednie kontrolki.

Nie jest to konieczne, jednakże w dalszym kroku znajdziecie odpowiedź dlaczego.

Polecenie New Page dostępne pod prawym klawiszem myszy tworzy nam nową przestrzeń narzędziową. Tworzymy ją zatem i zmieniamy poleceniem Rename jej wyświetlaną nazwę.

Kolejnym krokiem jest odwołanie się do kontrolek biblioteki mscomctl.ocx umieszczonej w katalogu systemowym przez zaznaczenie checków. Da nam to ich zwizualizowanie. Ostatnia wersja kontrolek jest widoczna na poniższym ekranie. Jeśli będzie inna, dobrze jest zaktualizować ją pobierając ze strony MS lub z VBATools.pl. Zatwierdzenie wyboru umieszcza ikony kontrolek w oknie narzędziowym. Porządek ich może być wymuszony odznaczając i zaznaczając z akceptacją danych listy.

W przypadku braku odnalezienia pow kontrolek, w spisie należy przeczytać opis rejestracji biblioteki w systemie operacyjnym oraz problemy wynikające z ograniczenia jego użycia opisanym w tym artykule.

Mogę jednak uspokoić posiadaczy licencji 365/64bit – kontrolki CC1 są tam już obecne, co pozwala na korzystanie z bardziej zaawansowanych interfejsów.

Poniżej przedstawiam listę kontrolek z linkami do opisów ich funkcjonalności, a jeśli uważasz, że to użyteczna informacja – sięgnij gwiazd zaznaczając ich ilość w artykule!

(kliknij na linki aby dowiedzieć się jak oprogramować te kontrolki)

  • Zaczynamy zatem od: ImageComboBox (pole wyboru z możliwością dodania Ikon do wybieranych elementów, jak i nadania im odrębnego koloru),
  • Druga kontrolka to: ImageList (odpowiedzialna za przechowanie obrazków i zarządzanie nimi jak kolekcją),
  • Trzecia to: ListView (okno reprezentujące ikony do plików, jak i widok raportu z możliwością zaznaczania kolumn jak i sortowania danych),
  • Czwarta na pokazanym ekranie to: ProgressBar (pasek postępu),
  • Piąta ikona w skrzynce narzędziowej to: Slider (suwak od 0 do 100%),
  • Następna, szósta nazywa się: StatusBar (zarezerwowanie przestrzeni pod spodem okna formularza i przekazanie tam dodatkowych informacji),
  • Kolejna, siódma: TabStrip (zakładki kart z możliwością osadzenia ikon jak i różnicowania danych różną czcionką),
  • Przedostatnia to: ToolBar (możliwość tworzenia menu obrazkowego),
  • Ostatnia, dziewiąta to: TreeView (drzewo struktury poziomów informacji).

p.s.

Technet niestety się zwija i kopie tych opisów szkoleniowych można zobaczyć w grupie GL o nazwie: Formularz VBA Jeśli link Cię tam nie przeniesie, wyszukaj po nazwie i zapisz się do grupy.

<- Jak działają kontrolki FM20

Jak działają kontrolki CC2 ->

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała