VBATools

Łączenie formantów Worda

by on Jul.25, 2022, under Oprogramowanie, Płatne, Word

Wiele użytkowników który tworzą formularze, potrzebuje połączyć pola tekstowe. W Interfejsie aplikacji nie jest to możliwe.

Napisany dodatek skupia się na nazwanych indywidualnie formantach tekstowych i sprawdza czy taka sama nazwa już istnieje w dalszej jego części. Jeśli tak to linkuje je ze sobą, dzięki czemu można uzupełnić jego treść aby w całym dokumencie te same pola mogły być automatycznie uzupełnione.

Zastosowanie takiego rozwiązania to np nazwy firm lub dane adresowe, kwoty, nr umów itp. gdzie w tekście mogą one występować wiele razy, a są indywidualne dla konkretnego egzemplarza.

Jak to działa:
Po zainstalowaniu dodatku w menu Worda zauważymy ikonkę Menu/VBATools/Łączenie formantów, która zareaguje gdy mamy pola formantu dodane do dokumentu. Aby je dodać należy odsłonić Menu/plik/opcje… Developer, a następnie wybrać pierwszą ikonę formantów.

Wyznaczyć miejsce gdzie zostanie wpisany i osadzony taki element. Wybrać go ponownie i kliknąć właściwości. W oknie tym uzupełnić indywidualną nazwę w polu Tytuł. To wystarczy. Powtórzyć tą operację w miejscach, w których chcemy uzupełnić pola tekstem tak aby pamiętać o tych samych nazwach dla konkretnych tekstów jakie maja się powtarzać. Ilość takich wielokrotności nie jest określona i można stosować ich nieskończoną ilość.

To tyle. Można uruchamiać ikonkę. Potwierdzeniem będzie komunikat o zastosowaniu połączenia pół i zliczeniu unikatów, oraz zmiana koloru formantów z niebieskich na pomarańczowe.

Teraz wystarczy wpisać dane tylko w jedno pole a po wyjściu z niego wszystkie o identycznej nazwie zostaną automatycznie uzupełnione.

Poniżej film, pokazujący działanie dodatku w warunkach bojowych. Proszę zwrócić uwagę ponieważ w przykładowym formularzu popełniono błąd w nazwie obiektu, który również zostaje naprawiony aby połączenie zostało zrealizowane:

Dodatek działa na formantach formatowanych oraz zwykłych jak i na kontrolkach dat, gdzie nazwy dla tych kontrolek musi być indywidualny.

Od wersji 1,1: Dodatek działa również z polami kombi oraz list wyboru. Po określeniu indywidualnej nazwy lista rozwijana jest dziedziczona z pierwszego pola (o danej nazwie) w dokumencie, jak i wybór konkretnego elementu jest przekazywany innym o tej samej nazwie. Aktualizacja listy w momencie późniejszej zmiany pracy z dokumentem realizowana jest tym dodatkiem.


Edytowanie formantów. Modyfikacja pliku Worda działa w warstwie struktury pliku i nie skupia się konkretnie na tekście i jego formatowaniu. Można to jednak obsłużyć w ten sposób, aby w czasie projektowania szablonu użyć szybkiego stylu na jednym z formantów. Zastosowany będzie dziedziczył ten format na wszystkie o tej samej nazwie lub dodać do formantu konkretny własny zapisany styl. Wtedy jak widać pon. stosowane są one na wszystkie połączone formanty po wypełnieniu tekstem. Można też skopiować raz sformatowane pole na inne miejsca w dokumencie.

Mechanizm połączenia jeśli do danego pola nie został wpisany tekst wypełnia je nazwą pola. Zmiana ręczna np. pola Imię na “Andrzej” zmieni wszystkie o tej samej nazwie na “Andrzej”.

Można też nie przejmować się tymi stylami i po połączeniu formantów i wypełnieniu danymi sformatować konkretne pole indywidualnie już bez klikania w ikonę dodatku.

Chcesz zobaczyć jak wygląda taki przykładowy formularz zmodyfikowany tym dodatkiem? to nic prostszego, oto link do jego pobrania.


Jako rozwiązania pokrewne polecam: Uzupełnij dokumenty Worda oraz Dane szablonów Worda – Pobieranie danych i generowanie formularzy dla rozwiązań masowych.
 

Dodatek zgodny z Office >= 2013 (oraz 365) dla 32 i 64bit


Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply