VBATools

Łączenie formantów Worda

by on Jul.25, 2022, under Oprogramowanie, Płatne, Word

Wiele użytkowników który tworzą formularze, potrzebuje połączyć pola tekstowe. W Interfejsie aplikacji nie jest to możliwe.

Napisany dodatek skupia się na nazwanych indywidualnie formantach tekstowych i sprawdza czy taka sama nazwa już istnieje w dalszej jego części. Jeśli tak to linkuje je ze sobą, dzięki czemu można uzupełnić jego treść aby w całym dokumencie te same pola mogły być automatycznie uzupełnione.

Zastosowanie takiego rozwiązania to np nazwy firm lub dane adresowe, kwoty, nr umów itp. gdzie w tekście mogą one występować wiele razy, a są indywidualne dla konkretnego egzemplarza.

Jak to działa:
Po zainstalowaniu dodatku w menu Worda zauważymy ikonkę Menu/VBATools/Łączenie formantów, która zareaguje gdy mamy pola formantu dodane do dokumentu. Aby je dodać należy odsłonić Menu/plik/opcje… Developer, a następnie wybrać pierwszą ikonę formantów.

Wyznaczyć miejsce gdzie zostanie wpisany i osadzony taki element. Wybrać go ponownie i kliknąć właściwości. W oknie tym uzupełnić indywidualną nazwę w polu Tytuł. To wystarczy. Powtórzyć tą operację w miejscach, w których chcemy uzupełnić pola tekstem tak aby pamiętać o tych samych nazwach dla konkretnych tekstów jakie maja się powtarzać. Ilość takich wielokrotności nie jest określona i można stosować ich nieskończoną ilość.

To tyle. Można uruchamiać ikonkę. Potwierdzeniem będzie komunikat o zastosowaniu połączenia pół i zliczeniu unikatów, oraz zmiana koloru formantów z niebieskich na pomarańczowe.

Teraz wystarczy wpisać dane tylko w jedno pole a po wyjściu z niego wszystkie o identycznej nazwie zostaną automatycznie uzupełnione.

Poniżej film, pokazujący działanie dodatku w warunkach bojowych. Proszę zwrócić uwagę ponieważ w przykładowym formularzu popełniono błąd w nazwie obiektu, który również zostaje naprawiony aby połączenie zostało zrealizowane:

Dodatek działa na formantach formatowanych oraz zwykłych jak i na kontrolkach dat, gdzie nazwy dla tych kontrolek musi być indywidualny. 

Dodatek zgodny z Office >= 2013 (oraz 365) dla 32 i 64bit


Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply