VBATools

Tag: Lista dystrybucyjna

Dodawanie adresów email

by on Dec.11, 2019, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Oto mechanizm którym w prosty sposób możesz pobrać nieograniczoną ilość kontaktów z otrzymanych bądź wysłanych wiadomości MS Outlooka pakietu office i zaimportować je na cztery rożne sposoby sprawdzając przy tym czy owe kontakty są już obecne w wybranej książce adresowej.

(continue reading…)
Leave a Comment :, , , , , , , , , , , , , , more...

Przeniesienie wiadomości do innego folderu gdy nadawca jest na liście dystrybucyjnej

by on Nov.28, 2011, under Outlook, Porady

Chciałbym przenieść wiadomość otrzymaną od osoby, która znajduje się na mojej liście dystrybucyjnej. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Wyszukanie adresu email na listach dystrybucyjnych

by on Nov.21, 2011, under Outlook, Porady

Jeden z moich znajomych nie pracuje już w branży, to też nie powinien otrzymywać informacji o stanach magazynowych, promocyjnych cenach etc… Chciałbym sprawdzić do jakich list dystrybucyjnych jest on przypisany. (continue reading…)

Leave a Comment :, , more...

Aktualizacja adresów w Listach dystrybucyjnych

by on Apr.21, 2011, under Outlook, Porady

Outlook pozwala użytkownikowi na stworzenie obiektu składającego się z grupy kontaktów. Lista dystrybucyjna, bo o niej mowa ma specyficzne właściwości. Jedną z nich, jest możliwość aktualizacji kontaktów, które wcześniej zostały dodane do grupy listy po przez wskazanie ich w książce adresowej. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Export członków listy dystrybucyjnej do Excela

by on Apr.07, 2011, under Excel, Outlook, Porady

Po utworzeniu listy dystrybucyjnej w Outlooku nie ma możliwości pobrania adresów w niej zawartych. Co za tym idzie, utworzyć nową listę ograniczając ilość ich członków. Czynność tą można zrealizować na dwa sposoby: z Excela łącząc się z Outlookiem oraz z Outlooka, budując nowy skoroszyt w MS Excel. Dla podanej z nazwy listy dystrybucyjnej, poniższe makra eksportują adresy email członków do arkusza Excela wraz z ich opisem. Aby przypisać ponownie część adresów do nowej listy polecam metodę opisaną w artykule: Tworzenie listy dystrybucyjnej dla podanych adresów email. (continue reading…)

1 Comment :, , , , , more...

Tworzenie listy dystrybucyjnej na podstawie adresów z zaznaczonych wiadomości email

by on Jun.22, 2010, under Outlook, Porady

W kliencie poczty Microsoft Outlook nie ma możliwości prostego, hurtowego zapisu kontaktów do książki adresowej, a co więcej nie można również jednym kliknięciem zapisać adresatów listy dystrybucyjnej (grupy zebranych adresatów przypisanych jako jedną zdefiniowaną grupę odbiorców wiadomości).

Outlook otrzymując adres email może nie otrzymać „nazwy wyświetlanej” adresu, lub może ona być myląca – to też mechanizm jaki miałby dodawać adresy do książki adresowej tworzył by pełen śmietnik danych na pierwszy rzut oka nie do ogarnięcia.

Nazwa wyświetlana to pole nie obowiązkowe jakie wpisuje nadawca podczas konfiguracji konta, a przekazywana potem wraz z adresem. Jeśli sam użytkownik, odbiorca wiadomości w takim przypadku nie uzupełni właściwie nazwy (Imię Nazwisko lub Nazwa instytucji) dla otrzymanego adresu to w książce adresowej otrzyma wiele niemówiących nic adresów email.

Inaczej jest w przypadku przekazywania wiadomości  grupie osób, gdzie ich personalizacja nie musi być uzupełniona (wpisanie na listę promocyjną, wysyłany humor czy korespondencja okolicznościowa). Lista bowiem może składać się z wpisanych adresów oraz z wybranych adresatów. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Tworzenie listy dystrybucyjnej dla podanych adresów email

by on Jun.22, 2010, under Outlook, Porady

Microsoft Outlook nie posiada mechanizmu, dzięki któremu możemy wkleić kilka adresów email osadzonych w pamięci, z których byłaby utworzona lista dystrybucyjna. Zwykle proces ten jest realizowany adres po adresie w kreatorze listy, poprzez wybranie adresata lub wpisanie pojedynczego adresu.

Poniższa procedura po wklejeniu co najmniej dwóch adresów email oddzielonych znakiem „;” w wyświetlonym oknie i podaniu nazwy listy dystrybucyjnej utworzy ją, a następnie wyświetli ją na ekranie użytkownika. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...