VBATools

Problemy z kompatybilnością iCalendar w rozwiązaniach poza Exchange

by on Jun.21, 2010, under Outlook, Porady

Często zauważalnym przypadkiem w Outlook’u 2000 jest brak prawidłowego odebrania i osadzenia w kalendarzu „wezwania na spotkanie” pochodzącego z programu Outlook w wersjach 2003/2007. Podyktowane jest to faktem, iż w systemach poza serwerem Exchange nie jest używany format iCalendar. Przesyłanie wiadomości w formacie iCalendar pomiędzy tymi samymi wersjami Outlook’a nie powoduje tego problemu.

Odbiorca wezwania na spotkanie w Outlooku 2000 otrzymuje zwykłą wiadomość email z treścią w większości przypadków nienadającą się do interpretacji. Odbiorca zmuszony jest sam utworzyć sobie termin w kalendarzu.

Metoda na ustandaryzowanie jednostek to zmiana wpisu klucza rejestru w Outlookach 2003/2007. Ustawienie ma charakter jednorazowy, tak że można ją wykonać ręcznie, jak i po przez zbudowanie dodatku lub osadzenie poniższej procedury w pliku makr osobistych i jej uruchomienie:

Sub Ustawienia_spotkan2k3()
'MVP OShon from VBATools.pl
 On Error Resume Next
 Dim OShell as Object
 Set OShell = CreateObject("WScript.Shell")
 OShell.RegWrite "HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftOffice" & Val(Application.Version) & ".0" & "OutlookOptionsCalendarSendMtgAsICAL", 0, "REG_DWORD"
 Set OShell = Nothing
End Sub

Aby zobaczyć, jak osadzić procedurę „Ustawienia_spotkan2k3” pod przyciskiem w menu MS Outlook, polecam uwadze artykuł Instalacja i uruchamianie makr.

Jeśli mamy przed sobą doświadczonego użytkownika, możemy polecić mu zmianę w ustawieniach Outlooka 2003/2007 „Menu /Opcje/Opcje Kalendarza/Opcje zaawansowane/Wysyłając wezwanie na spotkanie przez Internet, użyj formatu iCalendar”. Opcja ta domyślnie jest włączona, należy ją w powyższym przypadku odznaczyć.

Rys 1. Ustawienie kalendarza – Opcje zaawansowane

Jeśli jednak jesteśmy przyłączeni do Exchange i nie chcemy pozbywać się na stałe tego ustawienia, to innym, jednorazowym sposobem (skuteczny tylko w przypadku kiedy wiemy, iż nasz odbiorca nie jest przyłączony z nami do Exchange i posiada Outlook 2000) jest wyłączenie opcji „ Przypomnienie” wprost na zaproszeniu, przed jego wysłaniem.

Rys 2. Wyłączenie przypomnienia w zaproszeniu na spotkanie w wer pow Outlook 2003

Użytkownik otrzymując wiadomość może ją odczytać prawidłowo i automatycznie osadzona jest ona w kalendarzu, jednakże jest pozbawiona przypomnienia.

Odbiorca zaproszenia musi w tym przypadku pamiętać o zaznaczeniu opcji „Przypomnienie”, w przypadku kiedy chciałby otrzymać monit przed czasem określonym w zdarzeniu.

Rys 3. Wyłączenie przypomnienia w zaproszeniu na spotkanie wersji Outlook 2000

Istotą takiego kroku jest spotkanie kierowane do większej grupy osób, gdzie informacja o osobach będzie miała zasadnicze znaczenie a utworzenie terminu we własnym zakresie nie będzie nosiło takiej informacji.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała