VBATools

Pobierz kontakty – adresy email

by on Oct.23, 2020, under Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Dodatek “Pobierz kontakty” zawiera dwie funkcjonalności jak odpowiedź na zaznaczone maile oraz zbieranie kontaktów, które wywołuje się z prawego klawisza myszy na zaznaczonych wiadomościach. Daje to szybką odpowiedź w formie okna z niepowtarzalną listą adresów email pochodzącą z zaznaczonych obiektów.

Interfejs z adresami pod PPM posiada też przycisk do tworzenia wiadomości email i przedstawia ją wraz z podłączoną przez użytkownika stopką dla domyślnego konta email w formie edycji na ekranie użytkownika.

Opcją jest zastosowanie zdefiniowanego w konfiguratorze szablonu.

Po kliknięciu w przycisk pokarze nam się wiadomość gotowa do wysłania, którą można poddać modyfikacji uzupełniając tekst, modyfikując listę adresów, podpis czy wybrać inne konto wysyłki.

Lista pobranych adresów nie zawiera adresów skonfigurowanych kont użytkownika, aby nie dochodziło do sytuacji, w której to między innymi wyślemy maila do siebie.


Dodatek posiada też dwa przyciski “Odpowiedz do zaznaczonych” dodany do głównego menu aplikacji oraz “Odpowiedz szablonem”, który dotyczy wszystkich zaznaczonych wiadomości, tworząc czystą, zaadresowaną wiadomość gotową do wysłania albo wypełnioną treścią, pochodzącą z podłączonego w konfiguratorze szablonu. Pomijany też jest adres właściciela gdy czynność zostaje wykonana z folderu “Wysłane”.

W tym przypadku czynność jest szybsza i nie jest pokazywany panel z adresami, a od razu jest tworzona, zaadresowana wiadomość gotowa do wysłania.

W dodatku jest jeż konfigurator pod menu/vbatools, którym definiujesz domyślne stosowanie adresów oraz jakie szablony mają mieć zastosowanie w dodatku:

Ścieżkę można wkleić lub po 2-kliku na numerek, wybrać plik z dysku. Może ona też być automatycznie uzupełniona pod wolnym slotem, gdy zdecydujemy się dodatkiem zapisać nowy szablon.

Następnie wybór szablonu będzie sugerowany listą, gdy użytkownik wybierze przycisk z menu głównego:

Sugerowany będzie zawsze pierwszy zapamiętany plik.

Aby łatwiej zapisywać szablony, to w gotowej do wysłania wiadomości można znaleźć ikonkę zapisu do “Moich dokumentów” określając sugestywnie jego nazwę:

Jeżeli potrzebujesz rozwinięcia tej aplikacji napisz do nas np. w komentarzu. Nie wykluczone, że będzie to możliwe. 

Dodatek zgodny z Office >= 2013 (oraz 365) dla 32 i 64bit


Zbyt prosta aplikacja, potrzebujesz coś co zaimportuje ci kontakty sprawdzając je z książką adresową. Zwróć uwagę na ten dodatek do Outlooka: “Dodawanie adresów email

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , ,

Leave a Reply