VBATools

Zaznacz różnice

by on Apr.21, 2019, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Zaznacz różnice to dodatek do Excela, którym porównasz pozornie identyczne obszary komórek znajdujące się w dwóch rożnych lokalizacjach. Mogą to być arkusze otwartych skoroszytów, a może to być dowolnie wybrany obszar. 

Jego zasadą jest zaznaczenie różniących się komórek wybranym kolorem. Kolor ten będzie stanowił ich wypełnienie, aby łatwo odnieść się do ich treści. Kolory można dobrać z palety podłączonej do interfejsu. Dodatek może usunąć z obszaru wypełnienie narzucając swoje, lub dodać je jako kolejne.

Zaznaczeniu podlega obszar źródłowy (1) i docelowy (2) lub oba na raz. Opcją dodatkową jest możliwość rezygnacji z porównania komórek zawierających:

  • Wartości tekstowe
  • Wartości liczbowe
  • Komorki zawierające formuły

Jest to zabieg umyślny, który pozwala porównać treści, a obliczenia na bazie tych treści pozostawić bez zwrócenia uwagi na ich różnice.

W przypadku większej ilości danych istotnym jest odszukanie wykrytych różnic. W tym pomocna może być opcja zaznaczenia wektorowego, czyli komórkę z pierwszego wiersza jak i komórkę z kolumny badanego obszaru. Na ich przecięciu będzie znajdować się wyszukana komórka z inną treścią niż na obszarze nr 2.

Drugim elementem pomocniczym jest budowanie raportu, który po wykonanej operacji może zostać otwarty notatnikiem. Zawierać on będzie niezgodności:

Raport ten zapisywany jest w lokalizacji jednego z otwartych arkuszy, którego dokładna lokalizacje można też podpatrzeć w notatniku. O ile będzie to ta sama lokalizacja co w ostatnio przeprowadzonym raporcie, plik zostanie nadpisany nowszą wersją.

Interfejs posiada pasek postępu aby nie nużyło podczas oczekiwaniu na wynik końcowy.

Badany obszar jest w pierwszej opcji wyznaczany automatycznie na podstawie obszaru roboczego, druga opcja służy do tego aby po zaznaczeniu ręcznie komórek przypisać je do badania. W przypadku kiedy wyznaczymy te same obszary sens porównania komórek staje się bezcelowy. W przypadku kiedy obszar 1 będzie większy/mniejszy niż obszar 2 to porównanie będzie sugerowało się zakresem pierwszego obszaru i część danych drugiego będzie porównywania nad-planowo lub będzie pominięta. Do listy obszarów nie wchodzą arkusze ukryte lub z włączoną blokadą edycji komórek.

Aby przyspieszyć prace z dodatkiem, interfejs posiada zapamiętanie wybranych opcji (oraz koloru). Wyjątkiem są obszary komórek, które są kalkulowane sprawdzając dostępność nowych zakresów za każdym jego uruchomienia lub oczekują na ich ręczne wyznaczenie.

Dodatek korzysta z kontrolek zestawu CC1 sprawdź Czy mój system współpracuje z kontrolkami CC.

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , , , , ,

Leave a Reply