VBATools

Zamiana lub usunięcie załączników w wiadomości wysłanej

by on Aug.24, 2011, under Outlook, Porady

Jeden z forumowiczów Outlook.pl chciał zamienić załączniki w wysłanej poczcie (aby ją następnie wydrukować).

Pachnie to troszkę kantem ale.. może to niekrzywdzący figiel.

Napisałem procedurę która po osadzeniu w środowisku developerskim i uruchomieniu przy jednoczesnym zaznaczeniu wiadomości jaka nas interesuje, zapyta czy chcemy usunąć załączniki (jakie) z wiadomości wysłanej. Następnie opcjonalnie zaproponuje nam inną pulę (do wyboru) załączników.
Po zaakceptowaniu wiadomość ta się otworzy z zapisanymi plikami.

Option Explicit

Sub podmiana_zalacznika_w_wyslanej_wiadomosci()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim oItem As MailItem
Dim Att As Attachment
Dim Pyt, FileName As Variant, i&
Dim xApp As New excel.Application

For Each oItem In Application.ActiveExplorer.Selection
 With oItem.Attachments
 For i = .Count To 1 Step -1
  Pyt = MsgBox("Czy usunąć załącznik: " & .item(i).FileName, vbQuestion _
  + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Usunięcie załączników z " & _
  oItem.Subject)
  If Pyt = vbYes Then .item(i).Delete
 Next i
 End With
 Pyt = MsgBox("Czy wstawić inny załącznik", vbQuestion _
 + vbYesNo + vbDefaultButton2, "Wstawianie załączników")
 If Pyt = vbYes Then
  FileName = xApp.Application.GetOpenFilename _
  (filefilter:="Wszystkie pliki (*.*),*.*", _
  Title:="Wybierz pliki do zaimportowania", _
  MultiSelect:=True)
  If Not IsArray(FileName) Then Exit Sub
  For i = LBound(FileName) To UBound(FileName)
   oItem.Attachments.Add FileName(i)
  Next i
 End If
 oItem.Save
 oItem.Display
Next oItem
End Sub

Po takim zabiegu otrzymujemy zmianę załączników, ale też i zostaje wprowadzona nowa data na poziomie pola obiektu mailitem: “Ostatnia modyfikacja”

Wykorzystałem w niej instrukcje przywołania ekranu wyboru plików, zapożyczoną z Excela. To też o ile instrukcja będzie sprawiała kłopot to należy dodać w referencjach modułu kontrolkę Excela.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała