VBATools

Usuwanie danych z kosza (z warunkiem)

by on Aug.18, 2010, under Outlook, Porady

Niejednokrotnie użytkownicy trzymają w koszu (folder “Elementy usunięte”) usunięte wcześniej obiekty, traktując je jako repozytorium spraw załatwionych. Pomijając słuszność takiej decyzji poniższa procedura posiada warunek usunięcia skasowanych obiektów będących wiadomościami o nazwie adresata “PROMOCJA”.

Dla kasowania wszystkich elementów wstawione warunki można usunąć.

Sub USUN_z_kosza()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim x&, oApptFolder As MAPIFolder
Dim IoTask As Items
Dim objItem As Object

 Set oApptFolder = Application.GetNamespace("MAPI").GetDefaultFolder(olFolderDeletedItems)
 Set IoTask = oApptFolder.Items
 For x = IoTask.Count To 1 Step -1
 DoEvents
 If IoTask.item(x).Class = 43 Then 'warunek tylko na wiadomości email
 Set objItem = IoTask.item(x)
 On Error GoTo blad
 If UCase(objItem.SenderName) = "PROMOCJA" Then objItem.Delete 'można użyć operatora Like
  'objItem.Delete 'jeśli chcemy usunąć wszystkie wiadomości bez warunku
 End If
 Next
zakoncz:
Set oApptFolder = Nothing
Set IoTask = Nothing
Set objItem = Nothing
Exit Sub
blad:
MsgBox "Błąd w obiekcie posiadającym temat " & objItem.Subject & vbCr & _
 "Procedura została przerwana", vbExclamation, "VBATools.pl"
Resume zakoncz
End Sub

Aby osadzić procedurę “USUN_z_kosza” pod przyciskiem w menu MS Outlook, polecam uwadze ten artykuł.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała