VBATools

Usunięcie wiadomości po indywidualnym numerze EntryID

by on Mar.27, 2011, under Outlook, Porady

Jeden z forumowiczów outlook.pl miał pomysł aby diagnozować regułą elementy śmieci i zamiast kasować je, wysyłał do odrębnego folderu. Następnie po przeglądnięciu usunąć z pominięciem kosza w którym też mogą się znajdować ważne informacje (!).

Oczywiście koncepcja nie do końca właściwa (bo po co trzymać wiadomości w koszu).

Napotkanym problemem jest fakt iż skasowanie obiektu z innego folderu niż “elementy usunięte” automatycznie przesuwa go do tego folderu. W tym celu należy wykonać usunięcie z folderu w którym znajdują się śmieci i usunięcie go z kosza z pominięciem pozostawionych tam innych specjalnie pozostawionych nieczystości ;]

Oto procedura która wykona tą czynność:

Sub USUN_z_folderu()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim oApptFolder As MAPIFolder
Dim IoTask As Items, NrObiektu As String
Dim objItem As Object, x As Long
Set oApptFolder = Application.GetNamespace("MAPI") _
 .Folders("Foldery osobiste").Folders("testowy") ' <- tu zmiana nazwy folderu
Set IoTask = oApptFolder.Items
For x = IoTask.Count To 1 Step -1
 DoEvents
 Set objItem = IoTask.item(x)
 NrObiektu = objItem.EntryID
 objItem.Delete
 Call DeleteItem(NrObiektu)
Next
zakoncz:
Set oApptFolder = Nothing
Set IoTask = Nothing
Set objItem = Nothing
Exit Sub
blad:
Resume zakoncz
End Sub

Private Sub DeleteItem(ByVal targetItem$)
Dim item As Object, ns As NameSpace
Set ns = Application.GetNamespace("MAPI")
ns.Logon
on Error Resume Next
Set item = ns.GetItemFromID(targetItem)
If Not item Is Nothing Then item.Delete
End Sub

Jeszcze podpowiedzi:
Osadzenie procedury znajdują sie w tym artykule: Instalacja i uruchamianie makr
Przypisanie procedury do przycisku na pasku skrótów zgodnie z artykułem: Uruchamianie makr przyciskiem na pasku narzędzi

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała