VBATools

Usuń znaki

by on Oct.07, 2014, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Dodatek za drobne:

Narzędzie to pozwala na usunięcie znaków wg wybranych kategorii danych z zaznaczonego obszaru komórek arkusza Excelowego, bez konieczności edycji ręcznej. Proces wykorzystany w tym mechanizmie zaoszczędzi twój czas sprowadzając czynność tą do przysłowiowego “jednego kliknięcia myszą”.

Poniżej przedstawione zostały wszystkie opcje dodatku:

 1. Usuń znaki będące literami
 2. Usuń snaki będące cyframi
 3. Usuń znaki nie numeryczne (wszystkie oprócz cyfr)
 4. Usuń znaki nie będące cyframi, ani literami
 5. Usuń pojedynczy Apostrof (zaczynające się od apostrofu nie podlegające automatyzacji)
 6. Usuń znaki podziału linii [LAlt+Enter] (wstawiając spacje)
 7. Usuń znaki niedrukowalne (powstałe przez kopiowanie z www)
 8. Pozostaw tylko wielkie litery (tworzenie akronimów)

W przypadku obróbki danych powstałych z eksportu, rozwiązaniem tym wykonasz niezbędne poprawki, usuwając te znaki które uznasz za zbędne. Aby usprawnić cykliczną pracę z dodatkiem, stosuje on zapamiętanie wybranej pozycji, tak aby po ponownym jego uruchomieniu automatycznie odnieść się do tej opcji wyboru.

Narzędzie odnajduje się wyśmienicie w sytuacji kopiowania danych liczbowych ze stron internetowych, gdzie wprowadzone formatowanie właściwości liczby jest zapisane jako tekst (wraz z nią) i zadaniem jest usunąć litery lub spacje (rozdzielające tysiące/miliony), aby można było wykonywać operacje na liczbach. Oto film z realizacji działań dodatku [YT]:

Obecna wersja dodatku powoduje większą kontrolę nad spodziewanym efektem w opcji 4 oraz 8 listy wyboru z jej zapamiętaniem.

Kontroli wybiórczej podlegają:

 • Spacja
 • Przeciek
 • Kropka
 • Pauza
 • Podkreślnik
 • Średnik
 • inne
 • (wraz z wyborem znaku niestandardowego)

Na życzenie klienta można zlecić rozszerzenie pow funkcjonalności o inny układ czy konfiguracje znaków diakrytycznych.

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała