VBATools

Tworzenie wiadomości na podstawie hiperlinka zawartego w treści

by on Dec.02, 2011, under Outlook, Porady

Otóż otrzymujemy wiadomość, w której znajduje się hiperlink, dzięki któremu otwierana jest nowa wiadomość z  przygotowanym adresem odbiorcy oraz jego tytułu. Jak utworzyć wiadomość nie otwierając jej i nie klikając na link, a jedynie wskazując wiadomość w folderze.

Sub Generowanie_maila_na_podstawie_hiperlinka()
 'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim oMail  As MailItem, oMailItem As MailItem
 On Error GoTo koniec
 Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
  Case "Explorer":  Set oMail = ActiveExplorer.Selection.item(1)
  Case "Inspector": Set oMail = ActiveInspector.CurrentItem
  Case Else: Exit Sub
 End Select
 Set oMailItem = Application.CreateItem(olMailItem)
 oMailItem.Subject = Replace(Split(Split(oMail.Body, "subject=")(1), """")(0), "%20", " ")
 oMailItem.To = Split(Split(oMail.Body, "mailto:")(1), "?")(0)
 oMailItem.Display

 oMail.UnRead = False 'oznaczenie jako przeczytana
 oMail.Save
 Set oMail = Nothing
 Set oMailItem = Nothing
 Exit Sub
koniec:
 MsgBox Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "VBATools.pl"
End Sub

Rozwiązanie nie sprawdzi się w przypadku kiedy wiadomość będzie zawierała kilka hiperlinków tworzących wiadomość. Aby ją dopasować należało by się oprzeć na treści hiperlinka.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała