VBATools

Tworzenie linków w wiadomości email

by on Oct.24, 2011, under Outlook, Porady

Niejednokrotnie potrzebujemy utworzyć wiadomość email z poziomu Excela czy Worda. Aby nasz mail nie tracił na atrakcyjności tzn. zawierał elementy graficzne, należy wyposażyć go w treść w formacje HTML.

Outlook obsługuje dwa tryby treści .Body oraz .HTMLBody. Dzięki pierwszemu parametrowi można utworzyć wiadomość i dla formatu TXT i dla HTML, jednakże nie będzie on zawierał oprócz oczywistych właściwości graficznych, również linków do plików czy grafiki w trybie HTML. Aby podołać założeniom, należy tworząc wiadomość “ubrać” jej treść w tagi tego języka.

Poniższy przykład pokazuje skrótowe zastosowanie linków w parametrze .HTMLBody

Sub Tworznie_wiadomosci_HTML()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim oOutlook As Object
Dim oEmail As Object
Set oOutlook = CreateObject("Outlook.Application")
Set oEmail = oOutlook.CreateItem(0)

'Gdy generujemy wiadomość z Outlooka pow. deklaracje nie są konieczne*
'Set oEmail = Application.CreateItem(olMailItem) '----zastępujemy je tą instrukcją
Dim skladnia_html$
skladnia_html = "<html><head></head>" & _
 "   Link do strony: <a href=""http://www.vbatools.pl"">VBATools.pl</a> <br>" & _
 "   Link do maila:  <a href=""mailto:adres poczty email"">mail@domena.pl</a>  <br><br>" & _
 "   Obrazek z linkiem: <br> <a href=""http://www.vbatools.pl""><img src=""http://vbatools.pl/wp-content/uploads/2010/03/VBATools_Buton.jpg"" border=0></a> " & _
 "   </html>"
With oEmail
 .To = "odbiorca@domena.pl"
 .Subject = "Przykład linków w wiadomości email"
 .HTMLBody = skladnia_html
 .Display
End With

Set oEmail = Nothing
Set oOutlook = Nothing '----*
End Sub

W przypadku chęci umieszczenia całej strony HTML, należy wczytać ją do zmiennej, a następnie przekazać do opisanego parametru.

Na uwagę w tym przypadku zasługuje fakt iż Outlook nie obsługuje nowych lub skomplikowanych metod programowania HTML.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała