VBATools

Tworzenie emaila z adresem innym niż domyślne konto.

by on Aug.30, 2010, under Outlook, Porady

Czasem jest konieczność wygenerowania wiadomości kodem. Trudnością jest użycie innego niż domyślne konto.
W wersji 2007/10 jest możliwość użycia obiektu, który posiada odniesienie do wyświetlanych kont.

A oto przykład:

Option ExplicitSub Wiadomosc_z_innego_konta()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim objMailItem As MailItem, strHTML$
Dim olNS As Outlook.NameSpace
Set olNS = Application.GetNamespace("MAPI")
Set objMailItem = Application.CreateItem(olMailItem)

strHTML = "<Body>" _
& "Ten mail jest gotowy do wysłania z 2iego konta." & "</Body>"

With objMailItem
 .BodyFormat = olFormatHTML
 .To = "test@VBATools.pl"
 .Subject = "Email subject"
 .HTMLBody = strHTML
 .SendUsingAccount = olNS.Accounts.item(2) '2ie konto, nr odpowiada kolejnosci wyswiatlanych kont, działa na 2007/10
 '.SentOnBehalfOfName = "2nd account mail" 'Metoda zamiany nadawcy na adres "do odpowiedzi"
 .Display
End With

Set objMailItem = Nothing
Set olNS = Nothing
End Sub

Zamarkowana linia to przykład podmiany adresów. Używana w przypadkach kiedy wysyłamy mail z jednego konta, ale odpowiedzi chcemy aby były kierowane na inny adres niż domyślny dla wysyłającego.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply