VBATools

Sumowanie walut

by on Dec.03, 2023, under Excel, Newsy, Oprogramowanie, Płatne

Sumowanie walut to dodatek COM jaki po zainstalowaniu reprezentuje ikona w menu Excela. Rozwiązanie to pozwala na zaznaczonym obszarze arkusza, w którym znajdują się wartości opatrzone różnymi walutami na ich sumowanie.

Zakres do obliczenia pobierany jest automatycznie z zaznaczonego obszaru komórek arkusza jaki reprezentuje pole kombi, ale zakres ten można zmodyfikować ręcznie, co po kliknięciu klawisza Enter stanowiło nową pozycję listy.

Dodatkowo dla wartości z zakresu, w których nie wyznaczono waluty (są jedynie liczbami), interfejs dodatku pozwala wpisać nazwę waluty z ręki i zaliczyć ich wartości w podsumowaniu do już występujących lub nie, gdzie będą stanowiły osobny rekord bez oznaczenia waluty.

Uzyskany wynik można eksportować do nowego arkusza, do tabeli danych:

Proste prawda? Zaznaczamy zakres, jeden klik i mamy podsumowanie jakiego Excel sam nie potrafi wykonać, ponieważ nie oblicza wyniku na podstawie formatowania komórek.

v1.1 wprowadza:

  • Przycisk dodawania nowych zakresów gdy interfejs jest aktywny
  • Pomniejszenie zakresu komórek gdy zaznaczona jest cała kolumna
  • Komunikat informacyjny gdy dane są zawężone #
  • Jeśli już jest dany adres na liście to przełącz na niego, a nie dodawaj do listy
  • Obsługa zakresów z innych arkuszy (obsługa nazw obszarów oraz nazw tabel)

Jeżeli jesteś zainteresowany rozwiązaniem możesz pobrać wersję DEMO


 

Dodatek zgodny z Office >= 2013 (oraz 365) dla 32 i 64bit


Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , ,

Leave a Reply