VBATools

Ściąganie haseł z plików Office

by on Aug.18, 2013, under Usługi

XL_Lamacz_haselZa pośrednictwem VBATools.pl możesz teraz zamówić usługę ściągnięcia hasła zabezpieczającego plik Worda, PowerPointa czy Excela.

To iż możliwość taka może zaszkodzić pracodawcy, który wg polskiego prawa jest właścicielem nawet w przypadku kiedy twórcą jest jego pracownik (były czy obecny) lub pliki są własnością innej osoby, która w dalszym ciągu posiada prawa do ich edycji (jako twórca), a inny pracownik chce plik zablokowany odczytać, VBATools nie chce w tym przypadku być stroną w sporze udostępniając opisywane rozwiązanie. Postanowiono więc iż napisane przez nas oprogramowanie do odblokowywania danych będzie przedmiotem usługi, a nie produktu handlowego.

Jak zrealizować usługę?XL_Lamacz_hasel_3

Na prawach przygotowanej umowy, w której zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy treści dokumentu/arkusza, po jego przesłaniu dokonujemy deszyfracji blokady. Plik taki zostaje następnie przesłany do adresata elektronicznie lub przekazane hasło do jego otwarcia. Jeśli ilość znaków przekracza 8 co jest rozsądną ilością dla bForce będziemy musieli poprosić o wskazanie wyrazów z jakich może składać się hasło. Wygenerujemy ich kartezjańską postać i sprawdzimy w zastosowaniu.

Usługa ta dotyczy również warstwy programistycznej, co stanowi osobną ofertę.

Czas dekompilacji uzależniony jest od ilości i rodzaju znaków użytych w pliku o ile istotą jest poznanie hasła (w większości jest to proces bez jego odzyskania sprowadzony do jego usunięcia).

Cena usługi podana jest na zbiorczej liście aplikacji w sekcji “Usługi”.

:, , , , , , , , , , ,

7 Comments for this entry

Leave a Reply