VBATools

Numery identyfikacyjne

by on Nov.18, 2016, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Dodatek za drobne:

Dzięki dodatkowi “Numery identyfikacyjne” zamienisz lub pobierzesz dane pozwalające stwierdzić czy dany nr jest prawidłowy. Dodatkowo pobierzesz do wykorzystania informacje zawarte w tych numerach.

Interfejs przetwarza 7 typów danych, z których będziesz mógł sprawdzić:

  • Nr Pesel (prawidłowość, data urodzenia/rocznik, płeć),
  • Nr NIP (prawidłowość),
  • Nr Dowodu osobistego (prawidłowość).
  • Nr Paszportu (prawidłowość),
  • EAN-8 oraz EAN-13 (prawidłowość),
  • Karta Kredytowa (prawidłowość, nazwa karty kredytowej),
  • Numery rejestracyjne pojazdów (miejscowość i powiat, sama miejscowość).

Dane pochodzące z tych numerów można uzyskać w komórce tego samego wiersza, ale innej/wskazanej w interfejsie kolumny, bądź zastąpić dane pobraną informacją. Mechanizm ten jest przydatny przy analizowaniu większej ilości danych (np zgromadzonych baz danych) i sprawdzić ich prawidłowość (czy numery nie zostały zmyślone lub błędnie zapisane). W przypadku sprawdzenia prawidłowości zwracana jest wartość [PRAWDA/FAŁSZ]. Data urodzenia jest zwracana w formacie [YYYY-MM-DD], a rok w [YYYY] jako liczba. Płeć to [K/M].

Dodatek daje możliwość zastosowania formuł w arkuszach, na stanowiskach gdzie dodatek ten jest zainstalowany. Dzięki nim można przygotować i obsłużyć formularze, w których to piszemy PESEL, NIP, NR Dowodu oraz dodatkowo weryfikacja numerów j.n. i uzyskamy w innych komórkach z których wpisana zostanie odpowiednia formuła odpowiedź, bez korzystania z interfejsu wykonania operacji zamiany lub uzyskania danych.

numery_identyfikacyjne_utf

Wydaje się proste i szybkie, prawda? I takie właśnie jest.

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply