VBATools

Lista unikatów zakresów

by on Apr.03, 2014, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Lista_unikatow_zakresów_1Dodatek za drobne:

Dodatek “Lista unikatów zakresów” sprowadza się do zebrania wszystkich informacji ze zdefiniowanych obszarów danego skoroszytu i na ich podstawie we wskazanym miejscu zwrócenie listy.

Mechanizm sprawdza się w statystyce lub w tworzeniu list słownikowych z danych, wystąpień rozproszonych czy też wielokrotnych.

Opcjonalnie w dodatku można zrealizować:

  • Lista może być utworzona w nowym arkuszu,
  • Mechanizm może nie brać pod uwagę pustych komórek
  • Lista może być posortowana alfabetycznie AZ
  • W komórce obok, dodatek może dodać ilość wystąpień
  • Lista może nie zawierać wartości numerycznych zadeklarowanych zakresów.
  • Kierunek osadzenia wyniku w prawo (domyślnie w dół) od określonego miejsca
  • Zapamiętanie ustawień interfejsu

Lista_unikatow_zakresów_4

Ilość deklaracji zakresów w obszarze skoroszytu jest nieograniczona.

W przypadku osadzenia listy w prawo, należy wziąć pod uwagę iż ilość kolumn może być mniejsza niż uzyskana ilość unikatów. Lista w prawo też jest sortowana alfabetycznie, jednakże polskie znaki są w tym przypadku brane pod uwagę na końcu alfabetu.

Dalsze prace nad rozwiązaniem wprowadziły dodanie opcji zapamiętania zadeklarowanych obszarów oraz możliwość pobierania danych całymi wierszami (czyli nie analizowanie każdej komórki jako odrębny element grupy unikatów, ale unikatem jest wiersz wszystkich elementów).

Operacja ta daje szybki dostęp do cyklicznego przetworzenia danych. Dodatkowo w kolejnej wersji do dodatku dodano wykrycie tabel danych i pobranie ich zakresów do zdefiniowanego obszaru. Kilkukrotne naciśnięcie ikony tabeli przełącza kolejne zakresy.

Poniżej załączony jest film YT z działania dodatku (pokazuje funkcjonalność obu wersji):

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , , , , ,

Leave a Reply