VBATools

Łączenie danych z tabel

by on Sep.21, 2013, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Laczenie_danych_z_tabel_przedDodatek za drobne:

Dodatek ten służy do tworzenia tabel na podstawie wcześniej zaznaczonych obszarów danych w skoroszycie.

Wyposażony jest on w automatyczną deklaracje obszaru (po zaznaczeniu dowolnego obszaru komórek), dodatkowe sprawdzenie czy obszar został już raz zadeklarowany oraz czy dodawany zakres nie jest częścią wspólną dodanych obszarów w arkuszu, eliminacji duplikatów wierszy.

Laczenie_danych_z_tabel_poMechanizm ten pozwala osiągnąć cztery wersje (zgodne z zaznaczonymi opcjami interfejsu). Opcje te są zapamiętywane przez dodatek co upraszcza cykliczną pracę z tabelami danych. W przypadku tworzenia nowej tabeli danych, przy braku zaznaczenia “formatowania”, zawierać ona będzie suche wartości (pozbawione działań na formułach), a jedynie ich wyliczone wartości. Daje to możliwość udostępnienia danych bez podstawy ich obliczenia.

vbatools_koszt_std_pro

Wersja PRO:

Laczenie_danych_z_tabel_PRO

Różnicą między wersją standard a profesjonalną, jest możliwość automatycznego wykrycia tabel w skoroszycie oraz rozpoznawanie nazw nagłówków, polegającą na przesunięciu danych względem tych nazw.

Oto przykład zastosowania opcji dost w PRO v2 przykład przed i przykład po gdzie wynik przypomina efekt zastosowania tabeli przestawnej. Idealny do zestawiania np cenników firm handlowych, których nazwy produktów (lub ich akronimy) są identyczne a ceny są różne.

Ponieważ w tej wersji wynikiem może być tabela danych, zdecydowano się  na usunięcie kopiowania formatowania źródłowego.

Dodatek ten sprawdza się również dla połączenia danych celem obliczenia wyniku w tabelach przestawnych (oto jeden z przykładów).

Dodatek wykonany jest w języku VBA dla wersji Office >= 2007 (oraz 365)

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , , , ,

Leave a Reply