VBATools

Instalacje VBATools

by on Jul.12, 2016, under Newsy

IS_Instalacje_CC_OCX_MSIMiło nam poinformować wszystkich zainteresowanych rozwiązaniami automatyzacji zadań w Office, iż do każdej instalacji rozwiązań VBATools, która tego będzie wymagać, będziemy dokładać automatyczną rejestrację kontrolek Common Controls CC1 i CC2.

Są to podstawowe biblioteki obsługujące: pasek postępu, kalendarz, listę raportów z kolumnami gotowymi do dopasowywania szerokości czy sortowania itd, często używane w dodatkach napisanych w VBA.

W wielu przypadkach spotykamy się z wyrejestrowywaniem ich po UPG systemu Windows i problemami ich rejestracji ponownie. Obecne wersje instalacyjne MSI, które można również uruchomić w domenie dla wybranych stanowisk, będą miały automatycznie sprawdzaną zgodność wersji bibliotek i ich rejestrację.

Dla wszystkich Państwa gdzie instalator nie jest wskazany (brak dostępu do konta administratora), i wydanie dodatków w wersji Office, problem pozostanie do rozwiązania przez dział IT danego przedsiębiorstwa. Bez tych uprawnień nie można realizować zmian w systemie, a jedynie polegać na tym co zostało dopuszczone do pracy na danym stanowisku.

Rozwiązania napisane dla wersji office x64 są możliwe jedynie w oparciu o instalator i język .NET gdzie kontrolki są częścią Frameworka i nie opierają się na kontrolkach CC.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , , ,

Leave a Reply