VBATools

Import treści z pliku TXT

by on Dec.01, 2011, under Porady, Word

Czasami potrzebujemy zaimportować do dokumentu treść z pliku generowanego w postaci tekstowej. Oczywiście możemy wykonać tą operację po przez kopiowanie ręczne:

  1. Wyszukanie pliku,
  2. Otwarcie,
  3. Ctrl+C i w Wordzie Crtl+V,
  4. Zamkniecie pliku tekstowego,
  5. Formatowanie treści w dokumencie.

Ale czynność tą można zautomatyzować, zwłaszcza w przypadku kiedy musimy ją wykonać kilkakrotnie. Usprawnienie sprowadzi się jedynie do uruchomienia procedury VBA w środowisku developerskim: [Alt+F11] MenuInstertModule – wklejamy poniższy kod.

Sub test()
Call Pobierz_dane_z_TXT("c:\temp\plik.txt") 'lub dowolna ścieżka
End Sub

Private Sub Pobierz_dane_z_TXT(plik As String)
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim tresc$, f&: f = FreeFile()
Open plik For Input As f
 Do
  Line Input #f, tresc
  With Selection
   .Style = "Bez odstępów" 'i inne formatowania
   .TypeText Text:=tresc & vbNewLine
  End With
 Loop While EOF(1) <> -1
Close f
End Sub

Uruchomienie po przez podpięty przycisk lub wywołanie procedury [Alt+F8]

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply