VBATools

Import danych z plików CSV również o standardzie UTF-8

by on Dec.31, 2015, under Excel, Oprogramowanie, Płatne

Dodatek do Excela, umożliwiający import plików CSV zapisanych w standardzie UTF-8 bez utraty polskich znaków.

Standardowy import danych, który jest wmontowany w wizarda programu Excel, nie posiada możliwości wybrania strony kodowej odpowiadającej temu standardowi zapisu, to też efekt importu w miejscach gdzie są on użyte pokazuje “krzaki”.

Dodatek jest prosty w obsłudze. Posiada podobnie jak wbudowany wizard (jak w wersjach 2007-2013), możliwość wyboru ograniczników (znaków oddzielających dane dla osobnych kolumn arkusza “,;|^Tab”), kwantyfikatora określającego różny zapis znaków tekstowych względem numerycznych wartości oraz docelowe miejsce importu.

W kolejnej wersji, dodano znak dziesiętnych, ponieważ w Office 2016 pobieranie Power Query nie rozróżnia takiego podziału, to też narzędzie zyskuje potencjalnie nowy obszar zainteresowanych. Mechanizm obsługuje kilka wskazanych plików tworząc nowe arkusze lub importuje dane do osobnych kolumn jednego arkusza.

Jako element dodatkowy wbudowano podział co xZnaków, aby mieć możliwość przycięcia pobieranych danych nie wskazując znak podziału ale długości kolejnych kolumn w ich znakach. Aby przyśpieszyć pracę z dodatkiem, podane liczby zostają zapamiętane i zaproponowane przy ponownym wybraniu tej opcji.

Mechanizm może być przeznaczony jest dla narzędzi importu transakcji bankowych do arkuszy Excela, w których standard zapisu jest inny niż WIN1250.

Polecam też uwadze pokrewne narzędzie Export do różnych formatów pliku CSV, tworzący pliki w tym formacie.

Aktualna wersja v4

Dodatek zgodny z Office >= 2010 (oraz 365) dla 32/64bit

Zainteresowani zakupem dodatku proszeni są o kontakt i zapoznanie się z warunkami licencji.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , , , , , ,

Leave a Reply