VBATools

Grupowanie wiadomości z YouTube

by on Oct.14, 2019, under Outlook, Porady

Jednym z problemów jaki chciałbym na łamach tego artykułu rozwiązać jest grupowanie wiadomości.

Dobrym przykładem jest serwis YouTube, który wysyła swoje wiadomości przypisując im niejednolite tematy co powoduje iż tylko niektóre można zgrupować – te które posiadają ten sam temat. Inne, od tego samego odbiorcy powiadają tematy kombinowane, zawierające oznaczenie kropki jako nadawanie na żywo oraz oryginalnego tematu nadawcy.

Zatem pomyślałem aby sprowadzić te 4-ry modele prezentacji do frazy reprezentującej autora z pominięciem innych treści. Rozwiązaniem jest przeniesienie do pod folderów oraz nadanie kategorii zaraz po otrzymaniu wiadomości. Kategoria to pole tekstowe, a więc można je dowolnie modulować.

Fakt iż na kontach IMAP nie ma już kategorii co można ominąć używając ten dodatek: http://vbatools.pl/kategorie-w-imap/, to jednak w tym przypadku nie chodzi o ręczne, dowolne ich przypisywanie, ale automatyczne, wyliczone z narzuconych tematów przez serwis.

Zatem wpierw należy wpisać odpowiedni kod VBA do developera Outlooka i podłączyć go do pola skryptu:

Sub kategoria_YT(m As MailItem)
'MVP OShon VBATools.pl - Gotowe dodatki do Office
Dim k$, Temat$: Temat = m.Subject
If Temat Like "Użytkownik * właśnie przesłał film" Then
 k = Trim(Replace(Replace(Temat, "Użytkownik ", ""), " właśnie przesłał film", ""))
ElseIf Temat Like "*Kanał * nadaje teraz na żywo*" Then
 k = Trim(Mid(Split(Replace(Temat, "Kanał ", ""), " nadaje")(0), 3))
ElseIf Temat Like "Nowe filmy na kanale*" Then
 k = Trim(Split(Temat, "Nowe filmy na kanale")(1))
ElseIf Temat Like "*Na kanale * właśnie trwa *" Then
 k = Trim(Mid(Split(Replace(Temat, "Na kanale ", ""), "właśnie trwa")(0), 3))
End If
m.Categories = k
m.Save
End Sub

W kreatorze odszukujemy ten kod i podłączamy pod skrypt:

Wynikiem tego otrzymujemy kategorie po których możemy bez przeszkód grupować wiadomości z serwisu:

Gdyby jednak Outlook nie zastosował tej reguły (co się czasem na kontach IMAP zdarza) to można po odebraniu wiadomości przenieść do podfolderu, zaznaczyć wiadomość i uruchomić to makro:

Sub KategoriaYT()
‘MVP OShon VBATools.pl – Gotowe dodatki do Office
Dim item As Object
For Each item In Application.ActiveExplorer.Selection
If item.Class = olMail Then Call kategoria_YT(item)
Next
End Sub

Jeśli masz jakieś pytania, lub spostrzeżenia, zapraszam na forum Outlook.pl/forum

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała