VBATools

Connection check – Servers Monitor

by on Oct.18, 2020, under Freeware, Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Oto darmowa aplikacja służąca do monitorowania prawidłowego dostępu do serwerów. W swoim założeniu sprawdzają połączenie pobierając IP, a w przypadku jej braku powiadamia zdefiniowane osoby drogą email.

Interface jest intuicyjny, w którym użytkownik wpisuje nazwę lub adres www (kilka adresów po przecinku), umieszczając jako kolejne na liście. Mechanizm wykonuje serię prób wyszukując serwery, zwracając IP oraz informacje True/False jako potwierdzenie połączenia. Nie analizuje błędów dostępu do strony (np 404), ale do maszyny.

Można wpisać kilka rekordów, ale wpisane adresy jest rozpoznane są w cyklu uruchomienia przycisku “Run connection”:

Każdy adres zostanie zapamiętany w pamięci programu. A przy zaznaczeniu checka “Time laps” będzie monitorowany co 5 min. W chmurce liczby stojącej obok dowiesz się jak długo program jest uruchomiony a liczba informuje o przebytych cyklach.

W przypadku zdefiniowania serwera, który nie istnieje lub w czasie pracy programu wykryto brak z nim połączenia, rekord serwera zostanie oznaczony na czerwono: (np serwer został wyłączony).

Aby zdalnie monitorować dostęp do serwerów należy zdefiniować dodatkowe zakładki interfejsu. wew klienta pocztowego lub/oraz połączenie z Outlookiem.

Zakładka “Email SMTP conf” dostępna jest dla subskrybentów, gdzie podaje się konto, serwer, port, szyfrowanie oraz hasło z konta nadawcy oraz odbiorcę docelowego. Dodatkowo treść wiadomości oraz “status listę” z okna pierwszego.

Dla konfiguracji “Outlook client” wskazuje się jedynie elementy informacyjne jak odbiorca lub kilku odbiorców, temat i treść wiadomości j.pow, a poczta zostaje nadane przez domyślne konto uruchomionego Outlooka.

Efektem monitorowania przy wykryciu braku połączenia z serwerem jest wiadomość email w formacie HTML, o podobnej j.n. informacji:

Wiadomość email będzie wysyłana co 5 min, do czasu wyłączenia aplikacji, pętli odświeżania, checka w zakładce poczty lub kiedy na liście serwerów nie będzie pozycji bez powiedzenia braku połączenia. Aplikacja schowana do paska wędruje do Treya, a kliknięta ponownie pokazuje się na ekranie. Rozwiązanie nie posiada ograniczeń co do ilości monitorowanych połączeń z serwerami.

Instalacja:

1. Pobieramy plik z onedrv
2. Rozpakowujemy na dysku
3. Uruchamiamy plik *.exe, co powinno pokazać interfejs programu


Powstała też wersja płatna

Wersja płatna odblokowuje zakładkę SMTP z własnym konfiguratorem emaila i informuje o właścicielu licencji oraz nie wyświetla komunikatu końcowego zawartego w wersji DEMO. Posiada czujkę połączenia internetowego jak i możliwość wrzucenia do auto-startu systemowego oraz zwraca IP zewnętrzne jeśli jest uruchomiona na serwerze (bez komunikacji z serwerami zewnętrznymi typu whois itp..).

I na dodatek w v1,4 z własnym określeniem czasu dla lapsów oraz historią zapisu (również tylko dla niepowodzeń), jeśli ktoś nie lubi maili dostawiać:

vbatools_koszt_80

Tak minn. wyglądają wprowadzone zmiany w wersji pełnej. Cena w subskrypcji rocznej.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała