VBATools

Connection check – Servers Monitor

by on Oct.18, 2020, under Freeware, Oprogramowanie, Outlook, Płatne

Oto darmowa aplikacja służąca do monitorowania prawidłowego dostępu do serwerów. W swoim założeniu sprawdzają połączenie pobierając IP, a w przypadku jej braku powiadamia zdefiniowane osoby drogą email.

Interface jest intuicyjny, w którym użytkownik wpisuje nazwę lub adres www (kilka adresów po przecinku), umieszczając jako kolejne na liście. Mechanizm wykonuje serię prób wyszukując serwery, zwracając IP oraz informacje True/False jako potwierdzenie połączenia. Nie analizuje błędów dostępu do strony (np 404), ale do maszyny.

Można wpisać kilka rekordów, ale wpisane adresy jest rozpoznane są w cyklu uruchomienia przycisku “Run connection”:

Każdy adres zostanie zapamiętany w pamięci programu. A przy zaznaczeniu checka “Time laps” będzie monitorowany co 5 min. W chmurce liczby stojącej obok dowiesz się jak długo program jest uruchomiony a liczba informuje o przebytych cyklach.

W przypadku zdefiniowania serwera, który nie istnieje lub w czasie pracy programu wykryto brak z nim połączenia, rekord serwera zostanie oznaczony na czerwono: (np serwer został wyłączony).

Aby zdalnie monitorować dostęp do serwerów należy zdefiniować dodatkowe zakładki interfejsu. wew klienta pocztowego lub/oraz połączenie z Outlookiem.

Zakładka “Email SMTP conf” dostępna jest dla subskrybentów, gdzie podaje się konto, serwer, port, szyfrowanie oraz hasło z konta nadawcy oraz odbiorcę docelowego. Dodatkowo treść wiadomości oraz “status listę” z okna pierwszego.

Dla konfiguracji “Outlook client” wskazuje się jedynie elementy informacyjne jak odbiorca lub kilku odbiorców, temat i treść wiadomości j.pow, a poczta zostaje nadane przez domyślne konto uruchomionego Outlooka.

Efektem monitorowania przy wykryciu braku połączenia z serwerem jest wiadomość email w formacie HTML, o podobnej j.n. informacji:

Wiadomość email będzie wysyłana co 5 min, do czasu wyłączenia aplikacji, pętli odświeżania, checka w zakładce poczty lub kiedy na liście serwerów nie będzie pozycji bez powiedzenia braku połączenia. Aplikacja schowana do paska wędruje do Treya, a kliknięta ponownie pokazuje się na ekranie. Rozwiązanie nie posiada ograniczeń co do ilości monitorowanych połączeń z serwerami.

Instalacja:

1. Pobieramy plik z onedrv
2. Rozpakowujemy na dysku
3. Uruchamiamy plik *.exe, co powinno pokazać interfejs programu


Powstała też wersja płatna

Wersja płatna odblokowuje zakładkę SMTP z własnym konfiguratorem emaila i informuje o właścicielu licencji oraz nie wyświetla komunikatu końcowego zawartego w wersji DEMO. Posiada czujkę połączenia internetowego jak i możliwość wrzucenia do auto-startu systemowego oraz zwraca IP zewnętrzne jeśli jest uruchomiona na serwerze (bez komunikacji z serwerami zewnętrznymi typu whois itp..).

I na dodatek w v1,4 z własnym określeniem czasu dla lapsów oraz historią zapisu (również tylko dla niepowodzeń), jeśli ktoś nie lubi maili dostawiać:

Tak minn. wyglądają wprowadzone zmiany w wersji pełnej. Cena w subskrypcji rocznej (za 12 msc).

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , , , ,

Leave a Reply