VBATools

Zastosowanie szablonów OFT do generowania obiektów

by on Oct.06, 2011, under Outlook, Porady

Czasem użytkownicy mają potrzebę upiększenia wiadomości stosując papeterię. W późniejszych wersjach Outlooka zostały jednak one usunięte i wprowadzono „motywy” oraz „szybkie części”.

Nie zastępuje to jednak poprzedniego rozwiązania w pełni, choć mając świadomość braku możliwości wyłączenia MS Worda jako głównego edytora tekstu (w 2007/2010), a zarazem stosowania jego zaawansowanych możliwości edycyjnych, pozostawiono furtkę w postaci zapisu szablonów. Niestety samo podpięcie szablonu nie zostało wprost oprogramowane w żadnym interfejsie użytkownika. Czynności takie należy przeprowadzić samemu. Przygotowanie szablonu realizuje się po przez zapis edytowanej wiadomości: Menu/Zapisz jako/Szablon Outlook (*.oft)

Samo utworzenie nowej wiadomości realizuje się analogicznie z pow procedury, bez przekazania parametrów poprzednika:

Sub Tworzenie_wiadomosci_z_szablonem()
Dim Szablon As Outlook.MailItem
Set Szablon = Application.CreateItemFromTemplate("C:\Temp\szablon.oft")
 Szablon.Display
Set Szablon = Nothing
End Sub

Powyższą procedurę można podłączyć do przycisku w menu lub wywoływać za pomocą skrótu klawiszowego [Atl+F8]

Tak jest taka możliwość, jednakże zadania nie posiadają możliwości importu struktury HTMLowej i nie da się zastosować tego samego szablonu (bez wcześniejszego przygotowania) co w przypadku maila. Treść zadań zapisana są w w standardzie RTF.
Aby przygotować szablon zadania nie trzeba zapisywać pliku RTF, ale wystarczy wspomóc się kopiowaniem pomiędzy obiektami (maila a zadaniem).
Transmisja standardów kodowania realizowana jest w tle.
Po przekopiowaniu do zadania treści szablonu z maila wystarczy go z formatki zadania znowu zapisać (pod inną nazwą) jako szablon *.oft.

Wywołanie zadania i podpięcie szablonu w takim przypadku jest analogiczne do wiadomości:

Sub Tworzenie_zadania_z_szablonem()
'MVP OShon from VBAtools.pl
Dim Szablon As TaskItem
On Error GoTo blad
Set Szablon = Application.CreateItemFromTemplate("C:\Temp\szablon_z_zadania.oft")
On Error GoTo 0
Szablon.Display
Set Szablon = Nothing
Exit Sub
blad:
MsgBox "Użyty szablon nie odpowiada standardom zadania!" _
    & vbCr & vbCr & Err.Number & " " & Err.Description, vbExclamation, "Informacja o błędzie"
End Sub

Osadzenie procedury można znaleźć w artykule: Instalacja i uruchamianie makr

Więcej na temat zastosowań reguł znajdziecie w tym artykule.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

Osadzenie procedury można znaleźć w artykule: Instalacja i uruchamianie makr

Więcej na temat zastosowań reguł znajdziecie w tym artykule.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

:, , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała