VBATools

Zapisanie nazwy plików załącznika do treści wiadomości

by on Jul.12, 2010, under Outlook, Porady

Jeden z forumowiczów chciał przekazać nazwy załączników wiadomości do treści tej wiadomości. Oczywiście można by na to popatrzeć szerzej i przy wykorzystaniu poniższej procedury aby przekazać te dane do baz zewnętrznych. Wszystko kwestia potrzeb.

Poniższe makro działa na otwartej wiadomości lub zaznaczonych wiadomości w dowolnym folderze.
Dla nowej wiadomości będzie działać po jej zapisaniu (Ctrl+s) w folderze wiadomości roboczych i ponowne otwarcie lub zaznaczenie:

Option Explicit
Sub Dodaj_nazwy_zalacznikow_do_tresci_maila()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim oMail As MailItem,  item As Object, pliki$
Dim attach As Attachment
Dim oAttach As  Attachment
 'Przetwarzaj wszystkie zaznaczone elementy
 For  Each item In ActiveExplorer.Selection
 DoEvents
 If  item.Attachments.Count > 0 Then
 Set oMail = item
 For Each attach In item.Attachments
 Set  oAttach = attach
 If oAttach.Type = olByValue Or  oAttach.Type = olEmbeddeditem Then _
 pliki = pliki  & oAttach.fileName & ", "
 If Not oAttach Is  Nothing Then Set oAttach = Nothing
 Next
 pliki = "Załączone pliki: " & Mid$(pliki, 1, Len(pliki) - 2)
 'test
 'MsgBox pliki, vbInformation, oMail.Subject
 If oMail.HTMLBody <> "" Then
 oMail.HTMLBody = oMail.HTMLBody & "<br/> <br/>" &  pliki
 Else
 oMail.Body =  oMail.Body & vbCr & vbCr & pliki
 End If
 oMail.Save
 pliki = ""
 End If
 If Not oMail Is Nothing Then Set oMail = Nothing
 Next
End Sub

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała