VBATools

Zapis konfiguracji w dodatkach .NET dla Office

by on Oct.27, 2017, under Newsy

W developerze Visual Studio jest moduł zapisu ustawień konfiguracyjnych My.Settings. Zdefiniowane elementy ustawień użytkownika mogą zostać zapamiętane (np po wyborze dostępnych opcji lub dokonania wpisów różnego typu tekstu w kontrolkach interfejsów).  Moduł ten działa wyśmienicie i bez nadmiernego odwołania się do elementów systemu zapisuje je w programie. Jednak nie dotyczy to dodatków do Office! …

 

Dopóki jest to program typu EXE (samodzielny program pod Windowsy) nie ma w tym nic kłopotliwego. Programy jakie zostały przez nas przygotowane trzymają ustawienia odkąd zostały doń przypisane wartości bez względu na ilość uruchomień czy oczyszczanie komputera z nagromadzonych plików tymczasowych.

Jednakże w dodatkach do Office, które nie są wykonywalne (VSTO), a uruchamiają się jako COM dla Office wraz z uruchomieniem aplikacji, raz na jakiś czas (podczas bliżej nieokreślonych działań systemu), dochodzi do zresetowania tych ustawień.

Aby zapobiec takim kłopotom użytkownika (ponowne konfigurowanie interfejsu) dodaliśmy i będziemy uzupełniać do każdego z wydanych przez VBATools.pl dodatku procedurę eksportu ustawień do pliku INI. Da to pewność że do puki awaria ta nie zostanie usunięta użytkownicy będą mogli liczyć na bezstresowe korzystanie z wybranych narzędzi.

Errata 2018-07-19

Otarliśmy się na drugi problem zapisu danych konfiguracyjnych. Pliki zabezpieczające dla Outlooka zapisywane były domyślnie w folderze tymczasowym losowo tworzonym przez aplikację, co dalej prowadziło do usunięcia ustawień. Dysfunkcja ta była dość trudna do namierzenie ponieważ w zależności od obciążenia klienta poczty w rożnych terminach dochodziło do samoczynnego czyszczenia. Problem ten został zgłoszony, ale nie doczekaliśmy się rozwiązania.

Zaradziliśmy tym problemem własnymi środkami i postanowiliśmy że osoby, które chciałyby odnowić swoje licencje mogą to zrobić za darmo do 6 msc od zakupu. Po upływie tego terminu mogą to uczynnić za 25pln + vat to koszt odnowienia wersji z zaimplementowanym panaceum na ten problem. W imieniu producenta przepraszamy.

:, , , , , ,

Leave a Reply