VBATools

Wyłącznie dodatków i rozszerzeń w programie Outlook

by on Jun.21, 2010, under Outlook, Porady

Wielu producentów oprogramowania stara się połączyć funkcjonalność klienta poczty ze swoimi aplikacjami. Niestety, niektóre z nich mogą powodować konflikty i destabilizować działanie Outlooka – niejednokrotnie dodatki systemów antywirusowych powodują, iż klient poczty się zawiesza, lub całkowicie wyłącza. Wiele z tych dodatków jest instalowanych w Outlooku tak, aby użytkownikowi uniemożliwić ich odinstalowanie.

Poniższy sposób pokazuje jak takie dodatki włączyć/wyłączyć.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy złe funkcjonowanie Outlooka na pewno spowodowane jest zainstalowanym rozszerzeniem. W tym celu można uruchomić program z parametrem /safe, jednakże jest to krok pośredni, diagnostyczny, nierozwiązujący definitywnie problemu.

Jeśli aplikacja w trybie safe działa stabilnie – można przystąpić do eliminacji zagrożeń.

Ze względu na fakt, iż obecnie wersja 2007 jest najbardziej rozpowszechniona, poniższe zrzuty ekranu będą pochodziły właśnie z Outlooka 2007.

Outlook z pakietu Office w wersji 2007 posiada dość czytelny interfejs, informujący o dostępnych dodatkach czy rozszerzeniach aplikacji. Dostępny on jest pod: Menu, Narzędzia, Centrum Zaufania, Dodatki.

Dla wersji 2000/XP/2003 jest to Menu, Narzędzia, Opcje, Inne, Opcje zaawansowane, Menadżer dodatków oraz „Dodatki COM”.

W wersji 2010 programu dostęp do ekranu konfiguracyjnego jest następujący: Menu Plik, Opcje, Dodatki Add-Ins.

Wyłączenie dodatku można wykonać na 2 sposoby:

1. Wyłączenie poprzez zaznaczenie dodatków

Wybieramy Zarządzaj: dodatki COM i klikamy Przejdź (Rys.1.)

Włączanie rozszerzeń

Rys.1. Podjęcie decyzji o wyłączeniu lub włączeniu rozszerzeń Outlooka.

Efekt zmian będzie widoczny po ponownym uruchomieniu aplikacji.

2. Wyłączenie dodatków w trakcie uruchamiania (dostępne tylko w Outlook 2007)

Aby podczas ponownego uruchomienia Outlooka mieć możliwość wyboru tych dodatków, które chcemy uruchomić, należy zaznaczyć opcję Zastosuj ustawienia bezpieczeństwa makr do zainstalowanych dodatków (Rys.2.), a następnie zrestartować aplikację.

Konfigurator

Rys.2. Konfigurator dodatków MS Outlook

W trakcie uruchamiania programu będziemy otrzymywać kolejne zapytania o zastosowaniu dodatków. (Rys.3.)

Niestety, użytkownik zmuszony jest do skojarzenia nazw bibliotek, które odpowiadają dodatkom. Dlatego dobrze jest w tym celu przygotować sobie wcześniej zrzuty ekranów (dodatkowo ścieżka instalacji jest pomocna w identyfikacji).

Wybór dodatków przy starcie

Rys.3. Podjęcie decyzji o wyłączeniu lub włączeniu rozszerzeń Outlooka podczas ponownego uruchomienia.

Po powyższych operacjach należy uruchomić ponownie konfigurator (Rys.2.) i odznaczyć opcję Zastosuj ustawienia bezpieczeństwa makr do zainstalowanych dodatków, aby podczas ponownego uruchomienia program nie proponował odłączenia/uruchomienia dodatków.
Wcześniejsze wersje Microsoft Office 2000/XP/2003 jak i 2010 nie posiadają procesu wyłączenia bibliotek podczas startu.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, ,

Leave a Reply