VBATools

Wyłącznie dodatków i rozszerzeń w programie Outlook

by on Jun.21, 2010, under Outlook, Porady

Wielu producentów oprogramowania stara się połączyć funkcjonalność klienta poczty ze swoimi aplikacjami. Niestety, niektóre z nich mogą powodować konflikty i destabilizować działanie Outlooka – niejednokrotnie dodatki systemów antywirusowych powodują, iż klient poczty się zawiesza, lub całkowicie wyłącza. Wiele z tych dodatków jest instalowanych w Outlooku tak, aby użytkownikowi uniemożliwić ich odinstalowanie.

Poniższy sposób pokazuje jak takie dodatki włączyć/wyłączyć.

Pierwszym krokiem jest sprawdzenie, czy złe funkcjonowanie Outlooka na pewno spowodowane jest zainstalowanym rozszerzeniem. W tym celu można uruchomić program z parametrem /safe, jednakże jest to krok pośredni, diagnostyczny, nierozwiązujący definitywnie problemu.

Jeśli aplikacja w trybie safe działa stabilnie – można przystąpić do eliminacji zagrożeń.

Ze względu na fakt, iż obecnie wersja 2007 jest najbardziej rozpowszechniona, poniższe zrzuty ekranu będą pochodziły właśnie z Outlooka 2007.

Outlook z pakietu Office w wersji 2007 posiada dość czytelny interfejs, informujący o dostępnych dodatkach czy rozszerzeniach aplikacji. Dostępny on jest pod: Menu, Narzędzia, Centrum Zaufania, Dodatki.

Dla wersji 2000/XP/2003 jest to Menu, Narzędzia, Opcje, Inne, Opcje zaawansowane, Menadżer dodatków oraz „Dodatki COM”.

W wersji 2010 programu dostęp do ekranu konfiguracyjnego jest następujący: Menu Plik, Opcje, Dodatki Add-Ins.

Wyłączenie dodatku można wykonać na 2 sposoby:

1. Wyłączenie poprzez zaznaczenie dodatków

Wybieramy Zarządzaj: dodatki COM i klikamy Przejdź (Rys.1.)

Włączanie rozszerzeń

Rys.1. Podjęcie decyzji o wyłączeniu lub włączeniu rozszerzeń Outlooka.

Efekt zmian będzie widoczny po ponownym uruchomieniu aplikacji.

2. Wyłączenie dodatków w trakcie uruchamiania (dostępne tylko w Outlook 2007)

Aby podczas ponownego uruchomienia Outlooka mieć możliwość wyboru tych dodatków, które chcemy uruchomić, należy zaznaczyć opcję Zastosuj ustawienia bezpieczeństwa makr do zainstalowanych dodatków (Rys.2.), a następnie zrestartować aplikację.

Konfigurator

Rys.2. Konfigurator dodatków MS Outlook

W trakcie uruchamiania programu będziemy otrzymywać kolejne zapytania o zastosowaniu dodatków. (Rys.3.)

Niestety, użytkownik zmuszony jest do skojarzenia nazw bibliotek, które odpowiadają dodatkom. Dlatego dobrze jest w tym celu przygotować sobie wcześniej zrzuty ekranów (dodatkowo ścieżka instalacji jest pomocna w identyfikacji).

Wybór dodatków przy starcie

Rys.3. Podjęcie decyzji o wyłączeniu lub włączeniu rozszerzeń Outlooka podczas ponownego uruchomienia.

Po powyższych operacjach należy uruchomić ponownie konfigurator (Rys.2.) i odznaczyć opcję Zastosuj ustawienia bezpieczeństwa makr do zainstalowanych dodatków, aby podczas ponownego uruchomienia program nie proponował odłączenia/uruchomienia dodatków.
Wcześniejsze wersje Microsoft Office 2000/XP/2003 jak i 2010 nie posiadają procesu wyłączenia bibliotek podczas startu.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała