VBATools

Wyłączenie tworzenia wiadomości do edycji po kliknięciu na hiperlink mailto:

by on Oct.08, 2010, under Excel, Outlook, Porady

Porada dotyczy: MS Excel i Outlook z pakietu Office

Posiadając listę (np. w MS Excel), której to elementy zawierają hiperłącza typu „mailto” z adresami do odbiorców, mamy możliwość po kliknięciu myszą wygenerować wiadomość. Czynność ta jest wygodna w przypadku kiedy ilość generowanych wiadomości przy użyciu tego modelu jest ograniczona, a treść wiadomości różna.

Excel_hiperlink

Rys 1. Przykład Hiperlinka w MS Excel

Kliknięty hiperlink otwiera nam nową wiadomość która jest uzupełniona adresem oraz tematem zawartym w hiperlinku. Wygenerowana wiadomość nie zawiera treści to też fakt wyświetlenia jej do edycji jest standardową i jedyną procedurą.

Można przypuszczać iż w przypadku kiedy użytkownik ma konieczność wysyłki wiadomości o standardowej treści można wyłączyć tworzenie wiadomości na korzyść wysłania (bez wyświetlenia) wiadomości. W tym celu niezbędna będzie modyfikacja wpisu rejestru:
Klucz: HKEY_CLASSES_ROOT\mailto\shell\open\command
Zamiast: “C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OUTLOOK.EXE” -c IPM.Note /m “%1”
Na: “C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\OUTLOOK.EXE” /recycle /m “%1”
W systemach Vista/W7 należy po zmianie ustawień w rejestrze uruchomić komputer ponownie.

W Excelu, gdzie znajdują się hiperlinki w module arkusza wpisujemy poniższą procedurę:

Option Explicit

Private Sub Worksheet_FollowHyperlink(ByVal Target As Hyperlink)
'MVP OShon from VBATools.pl
If InStr(1, Target.Address, "mailto") = 0 Then Exit Sub
Dim adres$: adres = Replace(Split(Target.Address, "?")(0), "mailto:", vbNullString)
Dim temat$: temat = Split(Target.Address, "subject=")(1)
Dim wyslano As Boolean
wyslano = Wysylanie_email(adres, temat)
If wyslano = False Then MsgBox "Problemy z wygenerowaniem wiadomości", _
 vbExclamation, "O'Shon VBATools.pl"
End Sub

Function Wysylanie_email(adres$, temat$)
 Dim OutApp As Object
 Dim OutMail As Object

 Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
 OutApp.Session.Logon
 Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

 With OutMail
 .To = adres
 .Subject = Replace(temat, "%20", " ") 'mailto generuje URLEncode
 .Body = "Tresc wiadomosci"
 '.Display  'wyswietla
 .Send      'wysyła
 '.Save     'zapisuje w roboczych
 End With

 Set OutMail = Nothing
 Set OutApp = Nothing
End Function

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , ,

2 Comments for this entry

 • majes_t

  A powiedz czy da się to zrobic dla hiperłącza w outlook? Tzn chciałbym wysyłać do klientów wiadomości z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie wiadomości marketingowych i w mailu chce umieścić hiperłącze “zgadzam się” które powoduje natychmiastowe wysłąnie wiadomości a nie otworzenie jej do edycji?

  • Oskar

   Pod linki jakie masz osadzone w wiadomości podpięta jest witryna internetowa, która przekazuje odpowiednią treść. Link może być sparametryzowany tak aby wiadomość pokazana w przeglądarce odwoływała się do konkretnej osoby.
   Można też wysłać URLa do serwera gdzie zostanie to zarejestrowane jako żądanie wysłania wiadomości email. Pow art pokazuje jak ominąć edycje wiadomości po kliknięciu na Hiperlink. Nie jest tożsamym z przekazaniem skryptu w wiadomości dla użytkownika.

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała