VBATools

Wyłączenie opcji Wyślij/Odbierz

by on Apr.19, 2011, under Outlook, Porady

W niektórych przypadkach konieczne jest ograniczenie wymuszenia synchronizacji dla pobrania nowych wiadomości. Przyczyną taką jest nadużywanie przez użytkowników przycisku Wyślij/Odbierz.

Można w tym przypadku wykonać w trzech krokach.

 • Wyłączyć przycisk na pasku Standardowym
Sub Lista_przycisków_Outlooka()
 Dim oCBC As Office.CommandBarControl, oCB As Object
 For Each oCB In Application.ActiveExplorer.CommandBars
  For Each oCBC In oCB.Controls
  Debug.Print oCB.Name & " -> " & _
  oCBC.Caption & " = " & _
  oCBC.id
  If oCBC.Caption = "W&yślij/Odbierz" Then oCBC.Enabled = False
  Next oCBC
 Next oCB
End Sub
 • Wyłączyć opcje Menu/Narzędzia/Wyślij Odbierz
 Sub Wylacz_wyslij_z_menu()
 'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim oBar As Office.CommandBar
 Dim myControl As CommandBarButton
 Dim item As Object, x&
 Set oBar = Outlook.ActiveExplorer.CommandBars.item("Menu Bar")

 For Each item In oBar.Controls
 On Error Resume Next 'reszta elementów menu
 For x = 1 To oBar.Controls.Count
  Debug.Print item.Caption & " -> " & item.Controls(x).Caption
  If item.Controls(x).Caption = "W&yślij/Odbierz" Then _
  item.Controls(x).Enabled = False
 Next x
 Next
 Set oBar = Nothing
End Sub
 • Wyłączyć przycisk [F9], który wymusza synchronizacje z serwerem

Można to wykonać przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl+LAlt+S

Mimo wprowadzeniu powyższych ograniczeń Outlook zachowuje się normalnie i w zakładanym cyklu realizuje połączenia z kontem użytkownika (należy przetestować czy opcja nr 3 nie zawiesi transmisji w konfiguracji IMAP).

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała