VBATools

Usunięcie tabeli przestawnej

by on Dec.09, 2011, under Excel, Porady

Poniżej krótka procedura, jednakże bardzo przydatna.

Wykonując raport możemy uaktualnić dane podając nowy zakres lub źródło połączenia (zmiana zapytania SQL), ale czasem potrzebą jest usunięcie tabel, które w wyniku specyfiki konfiguracji danych są niepożądane. Poniższa procedura ułatwia ten zabieg.

Sub usun()
Call kill_PT_by_name("Tabela przestawna1") 'nazwa Tabeli
End Sub

Sub kill_PT_by_name(Nazwa As String)
'OShon from VBATools.pl
Dim wks As Worksheet, rng As Range, pt As PivotTable
Set wks = ActiveSheet
Set pt = wks.PivotTables(Nazwa)
Set rng = pt.TableRange2
 rng.Delete
Set rng = Nothing
Set pt = Nothing
Set wks = Nothing
End Sub

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała