VBATools

Usuniecie pustych komórek wierszami (do góry lub do lewej)

by on Sep.27, 2011, under Excel, Porady

Poniższa procedura pokazuje jak usunąć komórki z wyrównaniem do góry lub do lewej (parametr w komentarzu) usuwając zbędne odstępy pustych komórek.

Przed uruchomieniem tej procedury należy wykonać kopię zapasową. Nie jest ona wskazana w przypadku kiedy arkusz posiada formuły.

Sub usniecie_pustych_kom_wierszami()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim max_row&, max_col&, x&, y&
max_row = Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Row
max_col = Cells(1, 1).SpecialCells(xlLastCell).Column
With Application
 .ScreenUpdating = False
 .EnableEvents = False
 For x = max_row To 1 Step -1
 If WorksheetFunction.CountA(Rows(x)) > 0 Then
 For y = max_col To 1 Step -1
 If Len(Cells(x, y).Value) = 0 Then Cells(x, y).Delete Shift:=xlUp 'do góry
 'Shift:=xlToLeft 'do lewej
 Next y
 Else
 Rows(x).Delete 'usuniecie pustego wiersza
 End If
 Next x
 .ScreenUpdating = True
 .EnableEvents = True
End With
End Sub

Procedura przydatna w przypadku obrabiania danych pochodzących ze stron internetowych, gdzie zaimportowane dane mają położenie pozostawiając puste obszary.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała