VBATools

Ustawienie czasu spotkania innego niż domyślne 30 min

by on Jun.06, 2011, under Outlook, Porady

Prawy klawisz na oknie kalendarza/Inne ustawienia. Tak można zmienić parametr “Skala czasu”.

OL_Formatowanie_widoku_dnia

Rys 1. Ustawienie parametrów widoku

OL_Formatowanie_widoku_dnia2 Jednakże dotyczy on jedynie zastosowania w obiektach dla danego folderu.
W momencie wywołania wydarzenia bądź wezwania w innym widoku (np folderu pocztowego) wartość ta, dalej będzie realizowana na poziomie ustawień pierwotnych (czyli 30 min).Niestety nie ma ustawień globalnych dotyczących domyślnego interwału czasowego dla spotkań, ani z poziomu interfejsu użytkownika, ani w rejestrze systemu.

Rys 2. Tworzenie obiektów z folderu poczty

Można jednak zaprogramować taką czynność realizowaną podczas utworzenia nowego obiektu typu Spotkanie lub Zaproszenie na spotkanie.

Dim WithEvents m_objApp As Outlook.AppointmentItem

 Private Sub Application_ItemLoad(ByVal Item As Object)
   If Item.Class = olAppointment Then Set m_objApp = Item 
 End Sub

 Private Sub m_objApp_Open(Cancel As Boolean) 
   m_objApp.End = m_objApp.Start + 0.042
 End Sub

Jeśli realizowana jest ta czynność cyklicznie, a treść zaproszenia na spotkanie jest stała można zastosować dodatkowe linijki kodu:

 m_objApp.Subject = "Operatywka"
 m_objApp.Importance = olImportanceHigh
 m_objApp.Categories = "CRM"
 m_objApp.Recipients.Add "a@mail.pl"
 m_objApp.Recipients.Add "b@mail.pl"
 m_objApp.Location = "Sala Kraków"
 m_objApp.Body = "Proszę o przygotowaniu raportów działań operacyjnych." _
 & vbCr & "--Sekretariat--"

OL_Formatowanie_widoku_dnia3

Rys 3. Przygotowanie wcześniej sparametryzowanego zaproszenia na spotkanie

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała