VBATools

Tworzenie wiadomości z innym adresem do odpowiedzi

by on Jul.03, 2010, under Outlook, Porady

Czasami konieczne jest wysyłanie wiadomości, na odpowiedź którą oczekuje inny pracownik korporacji. Rola wykonującego czynność jest tylko zleceniem kierowanym z innej skrzynki adresowej. Oczywiście można napisać w treści wiadomości iż na odpowiedź czeka osobaX ale taka treść może zostać zapomniana. Poniższe makro jest metodą na wpisanie w utworzonej wiadomości adresu do odpowiedzi.

Option Explicit
Sub Wiadomosc_z_adresem_odpowiedzi()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim olMail As Outlook.MailItem
 Dim colReplyRecips As Recipients
 Dim objReplyRecip As Recipient

 Set olMail = Application.CreateItem(olMailItem)
 With olMail
 Set colReplyRecips = .ReplyRecipients
 Set objReplyRecip = colReplyRecips.Add("adres@domena.com")
 objReplyRecip.Resolve
 If Not objReplyRecip.Resolved Then objReplyRecip.Delete
 .Display
 End With
 Set colReplyRecips = Nothing
 Set objReplyRecip = Nothing
 Set olMail = Nothing
End Sub

Za “adres@domena.com” należy wpisać dowolny jednakże prawidłowy adres do odpowiedzi.
Wpisanie nieprawidłowego adres email, usunie wartość tego pola.

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , ,

Leave a Reply