VBATools

Tag: Zamiana

Zamiana właściciela komentarza

by on May.26, 2011, under Excel, Porady

Chęć zmiany właściciela komentarza, jest procesem dość podejrzanym, jednakże w przypadku kiedy użytkujemy kilka jednostek zdarza się że przygotowany wcześniej materiał wypada u standaryzować. W przypadku kilku komentarzy edycja wpisanej przez automat nazwy użytkownika ręcznie jest uciążliwe, lecz możliwe. Lecz gdy ich jest już kilkanaście/kilkadziesiąt to praca taka bezsensownie się wydłuża. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Zmiana czcionek w dokumencie Word dla konkretnych stron

by on May.19, 2011, under Porady, Word

Edytując dokument w edytorze tekstu często posługujemy się różnymi stylami, gdy mamy jednak do czynienia z importem danych z plików tekstowych cały kształt dokumentu będzie spoczywać na naszych barkach. Aby temu podołać możemy odnieść się do numeru stron (wstawiając jedynie znak końca strony)  i w ramach nich uruchomić kod VBA. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , more...

Zmiana czcionek w tabelach dokumentu Word

by on May.19, 2011, under Porady, Word

Zaznaczenie wszystkich tabel i zmiana parametrów czcionki jest żmudna i czasochłonna. Kod VBA, który może być uruchomiony w środowisku developerskim Worda jest w tym przypadku jedynym lekarstwem. W poniższym kodzie zawarty jest jednak warunek, który mówi o tym iż dla wszystkich tabeli w dokumencie bierzemy pod uwagę tabelę o kolejnym nr 3 i przypisujemy wartościom cell wielkość czcionki =7; dla reszty pow 5tej tabeli wielkość czcionki =9. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , , more...

Zmiana czcionki w prezentacji PP

by on May.19, 2011, under Porady, Power Point

Niejednokrotnie potrzebujemy hurtowo zamienić czcionkę lub inne elementy prezentacji PowerPoint. W przypadku kiedy posiadamy większą ilość slajdów jest to dość czasochłonne. W tym celu możemy posłużyć się kodem, który po umieszczeniu w środowisku developerskim może znacznie przyspieszyć zadanie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Zamiana telefonu Inny na Główny w kontaktach Outlooka

by on Aug.17, 2010, under Outlook, Porady

Prawdopodobnie po imporcie kontaktów z telefonu GSM lub innych narzędzi importujacych, możemy napotkać na problem polegający na przypisaniu numerów telefonu do kategorii “Inne” zamiast “Telefon komórkowy” czy “Główny (widoczny jako praca)”.

Jednym z rozwiązań jest export kontaktów do Excela, poprzez wbudowany mechanizm Outlooka i po przez przeniesienie danych z jednej kolumny do drugiej. Zabawa zaczyna się w tedy gdy docelowa kategoria telefonu jest już wypełniona. Kłopotliwe jest tak po prostu nadpisanie danych. Czeka nas ręczna zabawa z rekordami.

Chciałbym zaproponować proste rozwiązanie polegające na uruchomieniu procedury w VisualBasic4App, która to tylko w przypadku kiedy brak telefonu głównego a kategoria telefonu Inny posiada wpisany numer to procedura go przeniesie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Hurtowa zamiana domen w adresach email

by on Jun.22, 2010, under Outlook, Porady

W niektórych przypadkach zachodzi konieczność zmiany domeny w istniejących kontaktach Outlooka. Podyktowane jest to np. migracją pracowników pod skrzydła innej firmy, bądź rejestracją nowej domeny. Wyszukiwanie i edytowanie wszystkich adresów ręcznie (np. z odbiorca@abc.com.pl na odbiorca@nowa_nazwa.pl) spędza sen z powiek. Brak takiej modyfikacji może po wygaśnięciu warunków przekierowania wiadomości ze starej domeny spowodować, iż nasza poczta nie trafi do adresata. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Zamień kodowanie wizytówki z Tunderbird dla Outlooka

by on Mar.17, 2010, under Oprogramowanie, Płatne

Jak przenieść kontakt z wizytówki?

W kliencie pocztowym Tunderbird,  można wyeksportować kontakt pod postacią wizytówki VCF. Niestety tamtejsze kodowanie UTF-8 nie jest kompatybilne ze standardem używanym w Microsoft Outlook. Po otwarciu wizytówki użycie polskich znaków w kontakcie jest nieczytelne.

(continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała