VBATools

Tag: Skrypt

Reguły – Uruchomienie skryptów i aplikacji

by on Nov.16, 2017, under Outlook, Porady

Swego czasu producent zakwalifikował uruchamianie skryptów oraz aplikacji wywołanych regułą za zbyt niebezpieczne i poprawkami skasował taka opcje na liście kroków w asystencie reguł. Poprawki takie realizowane były dla wszystkich wersji, także aktualizacja kasowała te opcje. Wszelkie reguły oparte wcześniej na tym kroku, z miejsca zostały uznane za błędne i nie można było ich odtworzyć. Jest jednak sposób na ich przywrócenie. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , more...

Tworzenie tekstowych plików skryptowych

by on Sep.02, 2011, under Excel, Porady

Excel jest wyśmienitym nośnikiem danych. Można go między innymi wykorzystać do tworzenia/generowania plików skryptowych. Czyli plików o formacie TXT, które to będą uruchamiane jako “patche” lub importowane przez przez urządzenia sterujące. (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Tworzenie linii kodu makrem z dodatku

by on Jul.21, 2011, under Excel, Porady

Zwykle, pisanie kodu polega na umieszczeniu przez programistę procedur w środowisku developerskim danego pliku lub dodatku. Czasami jednak zachodzi konieczność modyfikacji czy rozbudowania istniejącego (wcześniej wydanego) programu. Przypadkiem jest aplikacja, która została już opublikowana, ale sytuacja wymaga wykonania poprawki bez bezpośredniego dostępu do oryginału. (continue reading…)

2 Comments :, , , , , , more...

Reguły i Skrypty

by on Oct.10, 2010, under Outlook, Porady

Jednym z ciekawych rozwiązań automatyzacji Outlooka jest tworzenie reguł. W większości wykorzystywane są one do przenoszenia wiadomości z folderu „Skrzynka odbiorcza” do innego folderu, odpowiednika adresata określonego w regule.

Krok dalej to przygotowanie takiej reguły, która pozwoli przekazać wiadomość do innej osoby (nieokreślonej w wiadomości), pobrania danych z jej treści i zapisanie np. do pliku zewnętrznego (np. tworzenie logu wiadomości konkretnych odbiorców lub exportu ważnych elementów z jej treści) lub transformacji wiadomości na inny standard. (continue reading…)

4 Comments :, , , more...