VBATools

Tag: Kwerenda

Kopiowanie plików tekstowych tworząc kwerendę

by on Nov.09, 2011, under Excel, Porady

Przypuśćmy iż mamy wiele plików TXT w dowolnym katalogu. Pliki te mogą się zmieniać (pochodzą z eksportu zewnętrznego). (continue reading…)

Leave a Comment :, , , , more...

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała