VBATools

Synchronizacja wybranego konta email kodem VBA

by on Jul.14, 2011, under Outlook, Porady

Pobieranie danych w Outlooku sprowadza się do wciśnięcia klawisza “Wyślij/Odbierz ..” lub wciśnięcia przycisku F9. Czasem jednak jest potrzeba aby odświeżyć tylko jedno konto.

W tym celu należy wybrać konto z Menu/Wysyłanie-odbieranie/Grupy wyślij-odbierz. Rodzi to pewne problemy wydajnościowe, ponieważ dotarcie do tego menu może być frustrujące ze względu na czas tej czynności.

OL_Menu_Grupy_kont1

Rys. 1. Pobieranie wiadomości z kont w Outlooku 2010

Aby tą czynność przyspieszyć należy stworzyć osobne grupy pobierania – oddzielne dla każdego konta.

Konfuguracja kont dostępna jest pod pow. menu definiowania grup lub pod skrótem klawiszowym  Crtl+LAlt+S

OL_Menu_Grupy_kont2

Rys. 2. Konfiguracja grup synchronizacji kont pcztowych

Po przez edycje grupy “Wszystkie konta” i utworzenie osobnych grup, do których będą przypięte osobno konta tworzymy nowe grupy synchronizacji.

W ten sposób mamy do wyboru więcej elementów menu Wysyłanie/Odbieranie, co oczywiście w tej postaci nie przyśpieszy pracy:

OL_Menu_Grupy_kont

Rys. 3. Pobieranie wiadomości z kont w Outlooku 2010 po modyfikacji.

Aby zrealizować cel przygotowałem makro, które będą wymuszały pobieranie danych z określonej grupy. Należy osadzić go w środowisku developerskim VBA. Alt+F11 Menu/insert/Module – wklejamy karto i modyfikujemy stosownie do ilości posiadanych grup synchronizacji.

Pobranie z kont podpiętych pod drugą grupę synchronizacji:

Sub polaczeni_z_2ga_grupa_maili()
Dim oNameSpace As NameSpace
Set oNameSpace = Application.GetNamespace("MAPI")
With oNameSpace.SyncObjects
 If .Count >= 2 Then .item(2).Start
End With
Set oNameSpace = Nothing
End Sub

Jego modyfikacja na inne konta polega na zmianie cyfry numeru grupy (w pow przypadku nr 2 na inną).

Aby nie uruchamiać procedur z menu pod Alt+F8, można podpiąć je do przycisków menu “Pasku szybkiego uruchamiania” i wywoływać skrótem klawiszowym Alt+nr przycisku.

Jak przygotować klienta pocztowego pokazują poniższe zrzuty ekranowe:

OL_Menu_Grupy_kont3

Rys. 4. Modyfikacja paska szybkiego uruchamiania.

OL_Menu_Grupy_kont4

Rys. 5. Dodanie procedur do paska szybkiego uruchamiania w Outlooku 2010

OL_Menu_Grupy_kont5

Rys. 6. Wywołanie Alt+nrPrzysisku procedur synchronizacji kont.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.

:, , ,

Leave a Reply

Recently Active Members

Profile picture of vbatools
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała