VBATools

Przenoszenie komentarzy do komórek

by on Jan.19, 2012, under Excel, Porady

Chcielibyśmy wydrukować wszystkie naniesione komentarze, tak aby stanowiły one wartość komórki, w których one zostały osadzone. Jak to zrobić?

Jedynym sposobem jest uruchomienie kodu VBA, który zrealizuje zakładany cel.

Należy jednak pamiętać aby wcześniej wykonać kopię pliku, ponieważ naniesiony do komórki tekst będzie zastępował ten, który się wcześniej w niej znajdował.

Sub Przenies_komentarze_do_komorek()
'MVP OShon from VBATools.pl
 Dim kom As Range

 Application.ScreenUpdating = False
 For Each kom In ThisWorkbook.Worksheets(ActiveSheet.Name).Range(Cells(1, 1), _
 Cells.SpecialCells(xlLastCell).Address)
 On Error Resume Next
 With kom.Comment
  If Len(.Text) Then
   kom.Value = .Text
   .Delete
  End If
 End With
 On Error GoTo 0
 Next kom
 Application.ScreenUpdating = True
End Sub

Oto przykład zastosowania:

XL_Przenies_komentarze_do_komorek

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała