VBATools

Połączenie wielu komentarzy przy scaleniu komórek

by on Sep.26, 2011, under Excel, Porady

W przypadku kiedy chcemy połączyć wiele komórek, które mają wpisany komentarz, jesteśmy narażeni na utratę ich części.

Poniższe makro pobierze komentarze i połączy je w jeden z zachowaniem właściciela komentarza.

Option Explicit

Sub AllComment_AfterMargeCells()
'MVP OShon from VBATools.pl
Dim r As Range, coment As String, com As Comment, user$
For Each r In Selection
On Error Resume Next
 If Len(r.Comment.Text) > 0 Then
 If InStr(1, r.Comment.Text, Chr(10)) > 0 Then
  user = Split(r.Comment.Text, Chr(10))(0)
  coment = coment + Mid(r.Comment.Text, _
  InStr(1, r.Comment.Text, Chr(10)))
 Else
  coment = coment + r.Comment.Text
 End If
 coment = Replace(coment, Chr(10) & Chr(10), Chr(10))
 End If
Next r
On Error GoTo 0
Application.DisplayAlerts = False
 Selection.Merge
 With ActiveCell
 On Error Resume Next
 .Comment.Delete
 On Error GoTo 0
 .AddComment.Shape.SetShapesDefaultProperties
 .Comment.Text user & coment
 With .Comment.Shape.TextFrame
  .Characters(1, Len(coment & user)).Font.Bold = False
  .Characters(1, Len(user)).Font.Bold = True
 End With
 End With
End Sub

XL_Połączenie_wielu_komentarzy_przy_scaleniu_komórek

Rys.1 Efekt przed i po zastosowaniu pow. kodu.

Polecamy zainteresowanym rozwiązanie w formie dodatku: Zarządzanie komentarzami w Excelu

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała