VBATools

Połączenie danych z osobnych kolumn

by on Feb.13, 2012, under Excel, Porady

Zastanawiacie się jak szybko połączyć dane z zakresów? Możecie oczywiście skorzystać z formuły złącz.teksty() jednakże kiedy mamy do czynienia z większymi zakresami musielibyście wykonać kopie formuły na całym zakresie w osobnej komunie, zamienić wynik na wartości, a następnie usunąć poprzednio wykorzystane w formule kolumny.

Poniżej można znaleźć metodę wykorzystującą unie zakresów, dzięki której szybko pobierzecie dane do pamięci, a w następnym kroku w miejsce danych wstawi połączone z zakresów dane.

Sub polaczenie_zakresow()
 Const kol1$ = "C" 'dane z kolumny C
 Const kol2$ = "D" 'dane z kolumny D
 Dim RR As Range, n&, x&, last_row&
 last_row = Cells(Rows.Count, kol1).End(xlUp).Row
 Set RR = Application.Union(Range(kol1 & "1:" & kol1 & last_row), _
 Range(kol2 & "1:" & kol2 & last_row))
 For x = 1 To RR.Count Step 2
   n = n + 1
   Cells(n, kol1) = RR(x) & RR(x + 1)
   Cells(n, kol2).ClearContents
 Next x
 Set RR = Nothing
End Sub

Zastosowanie makra ilustruje poniższy rysunek:

XL_Polacznie_danych_z_zakresow

Rys. 1 Sposób zastosowania kodu połączenia danych.

Jak widać z pow. kodu, jest to baza do utworzenia bardziej złożonych mechanizmów polegających na połączeniu wielu komórek na różnych zasadach i zastosowaniu różnych łączników (w tym przypadku nie użyto żadnego). Łącznikami mogą być znaki dodane jako string ale i również jako znak chr().

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of kabzinski
Profile picture of Anorak
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała