VBATools

Pogrubienie treści w komórkach

by on Sep.02, 2011, under Excel, Porady

Dla przykładu wyobraźmy sobie listę komórek, które zawierają słowo “jajecznicę”. Zadaniem jest aby pogrubić to słowo, jakie zawiera się w całym zadaniu.

Osadzone jest w komórce “A1”

Sub formatuj_wszystkie()
 Call bold_na_wszystkie(Range("a1"), "jajecznicę")
End Sub

Sub bold_na_wszystkie(wartosc As Range, szukaj$)
'MVP OShon from VBATools.pl
 If InStr(1, wartosc.Value, szukaj) > 0 Then
 wartosc.Font.Bold = False
 Dim x&, dl&, gdzie As Variant
 gdzie =Split(Replace(wartosc.Value, ",", " "))
 For x = LBound(gdzie) To UBound(gdzie) - 1
 dl = dl + Len(gdzie(x)) + 1
 If gdzie(x + 1) = szukaj Then _
 wartosc.Characters(Start:=dl + 1, Length:=Len(szukaj)).Font.Bold = True
 Next x
End If
End Sub

W przypadku, kiedy ilość komórek jakim chcemy poddać edycję pogrubienia słowa jest więcej oraz o ile mamy do czynienia z wieloma słowami, które muszą również być poddane pogrubieniu stosujemy zmodyfikowaną procedurę:

Sub formatuj_kontener()
Dim rn As Range
Dim sniadanie() As String, x&
sniadanie = Split("jajka;kura;chleb;jajecznicę;sól;cukier", ";")

For Each rn In Selection 'Range("a1:x100") 'lub stały zakres
rn.Font.Bold = False
 For x = 0 To UBound(sniadanie)
  Call bold_na_wszystkie2(rn, sniadanie(x))
 Next x
Next
End Sub

Sub bold_na_wszystkie2(wartosc As Range, szukaj$)
If InStr(1, wartosc.Value, szukaj) > 0 Then
 Dim y&, dl&, gdzie As Variant
 gdzie = Split(Replace(wartosc.Value, ",", " "))
 For y = LBound(gdzie) To UBound(gdzie) - 1
  dl = dl + Len(gdzie(y)) + 1
  If gdzie(y + 1) = szukaj Then _
   wartosc.Characters(Start:=dl + 1, Length:=Len(szukaj)).Font.Bold = True
 Next y
End If
End Sub

XL_Procedura_pogrubieniea_wyrazow

Rys.1 Pogrubienie szukanych wartości

p.s.

Format komórki nie da się wykonać na formułach. Ustawienie pogrubienia, koloru, czcionki da się jedynie wykonać na “gołym” tekście w komórce. To też w tej sytuacji należy skopiować formuły i zamienić na wartości, a następnie poddać edycji po przez procedurę.

 

(c) Shon Oskar – www.VBATools.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część ani całość tego artykułu nie może być powielana ani publikowana bez zgody autora.
:, , , , , ,

Leave a Reply

Ostatnio zalogowani:

Profile picture of vbatools
Profile picture of Anorak
Profile picture of marcinmachalowski
Profile picture of Joanna Subik
Profile picture of Karol Stilger
Profile picture of programistaaccess
Profile picture of piotrpawlik
Profile picture of Emil Wasilewski
Profile picture of kicekpicek
Profile picture of coldfusion
Profile picture of Gosia Borzęcka
Profile picture of lukaszch
Profile picture of itadministracja
Profile picture of farbenia
Profile picture of Łukasz Kałużny
Profile picture of kabzinski
Profile picture of rtynski
Profile picture of leszekbetlinski
Profile picture of Iv
Profile picture of Justyna Spychała